M A R E K

Lõputööd

Alates 2013. aastast on lõputööde PDF-id lugejatele kättesaadavad DSpace´is

2023

Lahtvee, Daniel. Eesti mereala põhjasetete uraani ja molübdeeni sisaldused ning nende roll merepõhja redokstingimuste selgitamisel. Tartu, 2023, 48 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: M. Liira

Ojap, Johanna Maria. Soome lahe raua-mangaani konkretsioonide keemiline ja mineraloogiline koostis ning võimalikud tekkeprotsessid. Tartu, 2023, 63 l. Magistritöö. Juhendajad: M. Liira, A. Lepland

Rahu, Georg. Raskemetallide leostumine Eesti graptoliitargilliidist. Tartu, 2023, 37 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: K. Mänd

Raie, Grete. Sfaleriidi mineralisatsioon graptoliitargilliidis: levik, iseloom ja genees. Tartu, 2023, 40 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: K. Kirsimäe

Roopõld, Krete. Soome lahe põhjasetete poorivee geokeemia ja anaeroobse metaani oksüdeerumise potentsiaali hindamine poorivee sulfaadiprofiilidest. Tartu, 2023, 77 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: M. Liira

2022

Ausmeel, Markus. Fosfori esinemisvormid Läänemere põhjasetetes. Tartu, 2022, 64 l. Magistritöö. Juhendajad: M. Liira, S. Suuroja, A. Lepland

Kont, Rasmus. Jälgelemendid Uljaste sulfidse mineralisatsiooni ilmingutes. Tartu, 2022, l 68. Magistritöö. Juhendajad: P. Somelar, S. Nirgi

Ratt, Alvar. Pyrrhotite and pyrite element composition in Jõhvi magnetite quartzites, north-east Estonia: implications to sulphide mineralisation processes. Tartu, 2022, 46 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: S. Nirgi, K. Kirsimäe

2021

Kuusk, Carmel. Dating zircons from Francevillian Basin by laser-ablation inductively coupled plasma mass-spectrometry. Tartu, 2021, 49 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: K. Kirsimäe, P. Paiste

Lumiste, Kaarel. Phosphogenesis and FREE+Y diagenesis of Recent and Paleozoic phosphorites. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 49 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021, 173 lk.

Muttik, Hanna-Riin. Siluri Lau sündmuse isotoopgeokeemia ja mineraloogia Bebirva-110 läbilõikes Leedus. Tartu, 2021, 38 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: A. Lepland, L. Ainsaar

Mäesalu, Kady. Elektroonikaromude bioleostumise protsesside uurimine. Tartu, 2021, 86 l. Magistritöö . Juhendaja: A. Menert

Ojap, Johanna Maria. Liivi lahe raua-mangaani konkretsioonide keemiline ja mineraloogiline analüüs. Tartu, 2021, 37 l. Bakalaureusetöö.  Juhendajad: M. Liira, K. Lumiste

2020

Ausmeel, Markus. Lewisian’i gneisikompleksi tsirkooni megakristallide sobivusehindamine in-house U – Pb dateerimise standardina LA-ICP-MS meetodil. Tartu, 2020, 44 l. Bakalaureusetöö.  Juhendajad: T. Kreitsmann, P. Paiste

Kreitsmann, Timmu. Application of carbon isotope and rare earth elements as recorders of environmental conditions in the aftermath of the Paleoproterozoic Lomagundi-Jatuli Event. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 45 – Tartu. Doktoritöö.  Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020, 162 lk.

2019

Martin, Imre-Andreas. Kaali raudmeteoriidi petrograafiline ja geokeemiline kirjeldus. Tartu, 2019, 34 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: T. Kreitsmann

2018

Arold, Kristjan. Triigi objekti merepõhja setete kirjeldamine mineraloogiliste, keemiliste ning stabiilsete isotoopmeetoditega. Tartu, 2018, 36 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: M. Liira

Juhkama, Hele-Riin. Haruldaste muldmetallide jaotumine Soome lahe raua-mangaani konkretsioonides. Tartu, 2018, 43 l. Bakalaureusetöö.  Juhendajad: K. Lumiste, K. Kirsimäe

2017

Gaškov, Mart. Tsonaalne sfaleriit Kärdla sulfiidse mineralisatsiooni ilmingutes. Tartu, 2016, 40 l.  Magistritöö. Juhendaja: M. Gaškov

Gaškov, Mikk. Stable isotope and fluid inclusion evidence of multistage fluidal activity in Baltic paleobasin: Silurian carbonate sequence in Kalana, Estonia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 42 – Tartu. Doktoritöö.  Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017, 103 lk.

Hantson, Raily. Jälgelemendid Eesti hüdrotermaalsetes sulfiidides. Tartu, 2016, 39 l. Magistritöö. Juhendajad: M. Gaškov, K. Kirsimäe

Jairus, Triinu. Redokssensitiivsed elemendid Eelkambriumi murenemiskoorikus. Tartu, 2017, 40 l. Magistritöö. Juhendajad: P. Somelar, K. Kirsimäe

2016

Mänd, Kaarel. Geochemistry, microstructure and origin of recent phosphorites on the Namibian margin. Tartu, 2016, 53 l. Magistritöö. Juhendajad: K. Kirsimäe, A. Lepland, J. Bailey

Sepp, Liina. Redokssensitiivsed elemendid Balti basseini Ediacara-Kambriumi settekivimites. Tartu, 2016, 46 l. Magistritöö. Juhendaja: P. Somelar

2015

Nezdoli, Jekaterina. Study of inorganic component within the Meenikunno bog (SE Estonia) peat. Tartu, 2015, 50 l. Magiustritöö. Juhendaja: J. Plado

Paat, Raul. Kaltsiidi väljasettimise potentsiaali hindamine Eesti allikasoode allikates. Tartu, 2015, 37 l. Bakalaureusetöö.  Juhendajad: M. Liira, M. Kohv

2014

Hantson, Raily. Sulfiidne mineralisatsioon Kärdla kraatri valli kirdeosas. Tartu, 2014, 30 l. Bakalaureusetöö.  Juhendaja: M. Gaškov

Sepp, Liina. Eesti tulekivi arheoloogiliste leidude keemiline koostis – võimalus päritolu määramiseks. Tartu, 2014, 32 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: P. Somelar

2023

Sibul, Ivo. Ground-penetrating radar in Estonia: from fieldwork to open data reuse. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 51 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023, 143 lk.

2022

Harak, Tiina. Jõhvi magnetiitkvartsiitide füüsikalised omadused. Tartu, 2022, 30 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: J. Plado

2021

Krull, Annamaria. Sonda-Uljaste magnetanomaalia geofüüsikalised ja petrofüüsikalised uuringud. Tartu, 2021, 33 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: J. Plado

2019

Kiik, Kalle. Magnetic Anomaly Model of the Lonar Meteorite Impact Crater in Maharastra, India. Tartu, 2019, 44 l. Magistritöö. Juhendaja: J. Plado

2017

Helde, Reelika. Ilumetsa kraatriväljal asuva Põrguhaua soo turbaaluse reljeefi uuringud georadariga. Tartu, 2017, 33 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: A. Jõeleht

Kiik, Kalle. Soitsjärve nõo (Ulpe maardla) põhjasetete levik georadari järgi. Tartu, 2017, 35 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: I. Sibul

Lumiste, Kaarel. Triigi objekti uuring seismoakustilise pidevsondeerimise meetodil. Tartu, 2017, 52 l. Magistritöö. Juhendaja: A. Jõeleht

Sarv, Kaidi. Rahkla langatuse ning selle lähiümbruse geofüüsikalised uuringud georadari ning seismiliste meetoditega. Tartu, 2017, 54 l. Magistritöö. Juhendaja: A. Jõeleht

2015

Dmitrijeva, Marija. Gravity and magnetic study of the Luusika potential field anomaly. Tartu, 2015, 47 l. Magistritöö. Juhendajad: J. Plado, T. Oja

Nõmtak, Lauri. Looduslike ja täitepinnaste uurimine seismiliste pinnalainete analüüsi (MASW) meetodil Muuga sadama näitel. Tartu, 2015, 59 l. Magistritöö. Juhendajad: A. Jõeleht, A. Talpsep

Sarv, Kaidi. Salajõe karstiala uuringud georadari ja eritakistuse meetodi abil. Tartu, 2015, 35 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: J. Plado, A. Jõeleht

2014

Ani, Tavo. Kauru soo (Pajusi vald, Jõgevamaa) läbilõige georadari ja puurimiste andmetel. Tartu, 2014, 30 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: J. Plado

Ots, Stella. Interpretation of gamma ray logs based on oil shale seam stratigraphy of the Attarat Um Ghudran deposit, Central Jordan. Tartu, 2014, 57 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: J. Plado, H. Aosaar

Talviste, Peeter. Temporal changes in weak natural and artificial soils – influence on geotechnical characteristics. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 36 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014, 203 lk.

Vind, Johannes. Magnetic susceptibility of crystalline basement and soil, Loviisa area, southern Finland. Tartu, 2014, 41 l. Magistritöö. Juhendajad: J.Plado, K. Sundblad

2021

Hunt, Marlen. Selja jõe valgla veebilansi modelleerimine rakendades PRMS hüdroloogilist mudelit. Tartu, 2021, 59 l. Magistritöö. Juhendajad: E. Karro, A. Marandi

2020

Männik, Magdaleena. Põhjavee kaitstuse kaardi koostamine GIS-põhise Eesti näitel muudetud DRASTIC-metoodikaga. Tartu, 2020, 60 l. Magistritöö.  Juhendajad: M. Polikarpus, T. Ani

2019

Hunt, Marlen. Tallinna – Helsinki võimalike tunnelitrasside hüdrogeoloogiline analüüs lähtudes 3D-mudelist. Tartu, 2019, 36 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: M. Polikarpus, E. Karro, A. Marandi

Nurk, Liisa-Mai. Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekihi kontseptuaalsed mudelid fosforiidi kaevandamise tingimustes. Tartu, 2019, 32 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: V. Raidla, E. Karro

2018

Paat, Raul. Põhjaveekihi hüdrauliliste parameetrite määramine kasutades maaloodete, õhurõhu ning meretaseme muutumistest põhjustatud kõikumisi põhjaveetasemetes. Tartu, 2018, 41 l. Magistritöö. Juhendaja: A. Jõeleht

2014

Kärner, Rain. Väikese tarbimisega puurkaevude mõju sõltuvus põhjaveekihtide hüdrodünaamilistest parameetritest Eestis. Tartu, 2013, 50 lk. Bakalaureusetöö. Juhendaja: A. Marandi

Paiste, Tõnn. Põlevkivi kaevanduse veeärastuse mõju ümbritsevatele põhjaveekihtidele Selisoo piirkonna näitel. Tartu, 2014, 29 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: A. Marandi.

2023

Sarap, Georg Rudolf. Balti Jääpaisjärve rannamoodustised nähtuna aerolaserskanneerimise kõrgusandmetest. Tartu, 2023, 26 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: A. Rosentau

2022

Kabel, Marko. Eesti Siluri basaalkihtide litostratigraafia. Tartu, 2021, 82 l. Magistritöö. Juhendajad: T. Meidla, L. Ainsaar

Martin, Imre Andreas. Palaeozoic carbon isotope anomalies and sample-scale component analysis. Tartu, 2022, 61 l. Magistritöö. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Lepland

Mastik, Viirika. Silurian noncalcified macroscopic algal fossils from the Kalana Lagerstätte, Estonia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 43 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019, 90 lk.

Olesk, Art Kristjan. Jägala Jõesuu mattunud paleomuldade geoarheoloogia. Tartu, 2022, 37 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: A. Rosentau

Põldsaar, Kairi. Soft-sediment deformation and gravity flow structures in the Lower Palaeozoic successions of the Baltic Basin. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 44 – Tartu. Doktoritöö.  Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019, 104 lk.

Soomer, Sigrid. Paleoweathering record of the Archean-Proterozoic transition in the Imandra-Varzuga Greenstone Belt, north-western Russia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 50 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022, 114 lk.

2021

Pettai, Karel. Kivimite ja lõhesüsteemide lasuvuselemendid Jõhvi magnetanomaalia aluskorrakivimites. Tartu, 2021, 59 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: S. Nirgi

Truuver, Karin. Ostracod associations of the Ordovician-Silurian boundary interval in Baltoscandia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 48 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021, 131 lk.

2020

Gebruk, Kati. Mikroobselt indutseeritud settetekstuurid ja nende interpreteerimine Paleoproterosoikumi Kondopoga kihistu (Karjala) mudakivimites. Tartu, 2020, 33 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: K. Kirsimäe

Juhkama, Hele-Riin. Mn-carbonates in carbonate-shale succession in Palaeoproterozoic Lastoursville sub-basin, Gabon. Tartu, 2020, 59 l. Magistritöö. Juhendaja: K. Kirsimäe

Nirgi, Triine. Holocene relative shore-level changes and geoarchaeology of the prehistoric sites in western Estonia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 46 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020, 160 lk.

Tomingas, Taavi. Atmosfääri CO2 Balti paleomulla moodustumisel Neoproterosoikumi lõpus. Tartu, 2020, 24 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: P. Somelar

Varul, Brigitta. Sindi-Lodja II mesoliitilist kultuurkihti sisaldava setteläbilõike kujunemine ja seosed meretaseme muutustega Pärnu ümbruses. Tartu, 2020, 40 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: T. Hang, A. Rosentau

2019

Guitor, Stefi. Vormsi lademe ostrakoodide morfoloogia fatsiaalsel gradiendil. Tartu, 2019, 59 l. Magistritöö. Juhendaja: T. Meidla

Pokk, Ailar. Ülem-Ordoviitsiumi ja Alam-Siluri karbonaatkivimite mineraalne ja isotoopkoostis Läti läbilõigetes. Tartu, 2019, 43 l. Magistritöö. Juhendajad: O. Hints, L. Ainsaar

2018

Kartau, Madis Vormsi põhjaranniku aluspõhja geoloogiast. Tartu, 2018, 32 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: T. Meidla, T. Ani

Klaos, Magda-Theresa. Kalana lagerstätte dendroidsete graptoliitide uurimismetoodikast. Tartu, 2018, 32 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: O. Tinn

Maala, Lennart. Reinu karjääri erivormiliste kaltsiidikristallide morfoloogilised tunnused ja võimalikud tekketingimused. Tartu, 2018, 33 l. Magistritöö. Juhendaja: T. Pani

Männik, Magdaleena. Litoriinamere rannavööndi muutused Velise-Teenuse piirkonnas ja seosed kiviaja asustusega. Tartu, 2018, 33 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: A. Rosentau, M. Muru

2017

Jürna, Viljar. Jälgelemendid Rovaniemi Paleoproterosoilistes orgaanikarikastes kiltades: paleokeskkonna interpretatsioon. Tartu, 2017, 48 l.  Magistritöö. Juhendajad: K. Kirsimäe, A. Lepland

2016

Ani, Tavo. Devoni ladestu liigestus Eestis vertebraatide kvantitatiivse biostratigraafia alustel. Tartu, 2016, 60 l. Magistritöö. Juhendaja: T. Meidla

Guitor, Stefi. Kalana lagerstätte makrofauna analüüs. Tartu, 2016, 34 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: T. Meidla, M. Pärtel, O. Tinn

Külaviir, Marian. Secondary changes in Palaeoproterozoic Zaonega Formation carbonate rocks in Onega Parametric Hole, Karelia, Russia. Tartu, 2016, 58 l. Magistritöö. Juhendajad: K. Kirsimäe, A. Lepland

Paiste, Tõnn. Conodont biostratigraphy across the lower boundary of the Haljala Stage in northwestern Estonia. Tartu, 2016, 59 l. Magistritöö. Juhendajad: T. Meidla, P. Männik

Prass, Edgar. Lõuna-Eesti orgude algoritmi-põhine tuvastamine ja analüüs. Tartu, 2016, 58 l. Magistritöö. Juhendaja: A. Jõeleht

2015

Joosu, Lauri. Petrography and the rare earth element composition of apatite in 2 Ga Onega and Pechenga basins, Russia: the environmental settings for phosphogenesis. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 39 – Tartu. Doktoritöö.  Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015, 138 lk.

Kõre, Helen. Karbonaadid Eesti Eelkambriumi murenemiskoorikus. Tartu, 2015, 33 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: P. Somelar, S. Liivamägi

Lang, Liisa. Baculate shell structure in Early Palaeozoic linguliform brachiopods. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 40 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015, 113 lk.

Liivamägi, Sirle. Neoproterozoic Baltic paleosol: geology and paleoenvironmental interpretation. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 38 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015, 93 lk.

Olo, Sander. Narva lademe geoloogiline ehitus Narva karjääri ees seisuga sügis 2014. Tartu, 2015, 50 l. Magistritöö. Juhendajad: J.Plado, H. Aosaar

Soomer, Sigrid. Paleoproterozoic spherulitic layers in Zaonega Formation, Karelia, northwestern Russia. Tartu, 2015, 46 l. Magistritöö. Juhendajad: K. Kirsimäe, A. Lepland

Tuuling, Tormi. A specimen of Psammolepis in the Gauja Formation (Estonia). Tartu, 2015, 31 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: T. Meidla, E. Mark-Kurik

2014

Kelp, Kris. Rõstla karjääri paleokarsti ilmingud. Tartu, 2014, 58 l. Magistritöö. Juhendaja: T. Pani

Lasberg, Katrin. Chronology of the Weichselian Glaciation in the southeastern sector of the Scandinavian Ice Sheet. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 37 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014, 99 lk.

Prass, Edgar. Glatsiofluviaalsete kulutusvormide kaardistamine ja analüüs Otepää kõrgustiku piirkonnas. Tartu, 2014, 34 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: A. Jõeleht

Tsyrulnikova, Sofya. Akustilise profileerimise andmete rakenduse analüüs Liivi lahe maastikulis-ökoloogilise kaarti täpsustamiseks. Tartu, 2013, 20 lk. Bakalaureusetöö. Juhendaja: A. Tsyrulnikov

Üpraus, Kärt. Chert-dolostone sequences in Zaonega Formation, Karelia: implication to the chert origin. Tartu, 2014, 51 l. Magistritöö. Juhendaja: K. Kirsimäe

2023

Krull, Annamaria. Arseeni ärastamine põhjaveest – rauaärastusseadmete töö efektiivsus ja laborikatsed. Tartu, 2023, 43 l. Magistritöö. Juhendajad: E. Karro, M. Männik

Vits, Karmen. Soojuskaamera abil põhjavee väljavoolu uurimine Pudisoo näitel. Tartu, 2023, 55 l. Magistritöö. Juhendaja: M. Kohv

2020

Sarap, Grete Sabine. Turba filtratsioonikoefitsiendi muutuse uurimine järk-järgulisel tihendamisel kasutades modifitseeritud permeameetrit. Tartu, 2020, 31 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: A. Jõeleht, R. Paat

2019

Kuusma, Elina. Antropogeense gadoliiniumi anomaalia Emajões Tartu linna piires. Tartu, 2019, 29 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: K. Lumiste K. Kirsimäe

2017

Vammus, Lii. Selisoo laugaste seire kaevanduse mõju tuvastamiseks soo veerežiimile. Tartu, 2017, 56 lk. Magistritöö. Juhendaja: M. Kohv

2016

Kraun, Merilin. Värska mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks vee keemilise koostise põhjal. Tartu, 2016, 50 l. Magistritöö. Juhendaja: E. Karro

2015

Jakobson, Laura. Turbatootmise negatiivse hüdroloogilise mõju vähendamine. Tartu, 2015, 57 l. Magistritöö. Juhendaja: M. Kohv

Nirgi, Siim. Lämmijärve põhjasetted järve arengu peegeldajatena. Tartu, 2015, 47 l. Magistritöö. Juhendajad: A. Jõeleht, T. Hang

2014

Jairus, Triinu. Muutused Kasari ja Rannamõisa-Rõude delta jõesuudmete arengus aastatel 2005-2013. Tartu, 2014, 68 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: K. Kirsimäe

Kraun, Merilin. Selisoo pinnasevee taseme analüüs Estonia põlevkivikaevanduse mõju selgitamiseks. Tartu, 2014, 32 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: E. Karro, M. Kohv

Marga, Sven. Pinnakatte paksuse kaardistamine ja kesk-devoni põhjaveekihi veejuhtivuse määramine Ülenurme ja Haaslava valla piirkonnas lähtuvalt tarbepuurkaevude andmetest. Tartu, 2014, 40 l. Magistritöö. Juhendajad: A. Marandi, M. Polikarpus

Seevri, Kristi. Fluoriidide geoloogilised allikad Siluri-ordoviitsiumi veekompleksis. Tartu, 2014, 43 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: E. Karro

Tsyrulnikova, Maria. Lahustunud toitainete ja põhikomponentide pikaajaline dünaamika Kasari jões – seosed väetiste kasutamise intensiivsusega Eesti põllumajanduses. Tartu, 2013, 24 lk. Bakalaureusetöö. Juhendaja: K. Kirsimäe

2022

Uibomägi, Kaari. Maardu keemiakombinaadi settetiigid potentsiaalse haruldaste muldmetallide reostusallikana. Tartu, 2022, 30 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: P. Paiste

2021

Leben, Kristjan. Long-term diagenetic transformation and carbon sequestration potential of Ca-rich oil shale ash waste deposit sediments. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 47 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021, 116 lk.

Paaver, Peeter. Development of alternative binders based on oil shale fly ash. Dissertationes Technologiae Circumiectorum Universitatis Tartuensis, 33 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021, 129 lk.

Vits, Karmen. Aktiveeritud tuhakomposiitide mehaanilised omadused. Tartu, 2021, 31 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: P. Paaver

2020

Neudorf, Gert. Strength performance of mechanically activated Ca-rich CFBC fly ash pastes with added silica. Magistritöö. Tartu, 2020, 30 l. Juhendaja: P. Paaver

2019

Leis, Hans. Fosfori sidumise efektiivsus Nõo suuremõõdulises pinnasfiltrisüsteemis. Tartu, 2019, 49 l. Magistritöö. Juhendaja: R. Mõtlep

Kabel, Marko. Pääsküla prügila vajumise hindamine Maa-ameti ALS-i andmete põhjal. Tartu, 2019, 35 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: P. Paaver, K. Kirsimäe

2018

Kiil, Eelika. Eesti elektrijaamade tuha potentsiaal sulfoaluminaat-tsemendi tootmiseks. Tartu, 2018, 37 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: M. Liira, K. Kirsimäe

Paalo, Merilin. Rabapinnaste mass-stabiliseerimine põlevkivituhaga. Tartu, 2018, 44 lk. Magistritöö. Juhendaja: K. Kirsimäe

2017

Paiste, Päärn. Geopolymeric potential of the Estonian oil shale processing waste. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 41 – Tartu. Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017, 124 lk.

Pokk, Ailar. Eesti Energia uue Auvere elektrijaama elektri tootmises tekkiva tuha koostis ja selle tsementeerumisvõime. Tartu, 2017, 37 l. Bakalaureusetöö.  Juhendaja: R. Mõtlep

2016

Neudorf, Gert. Raskmetallide leostumine AS Kunda Nordic Tsement tööstusjäätmete prügilast. Tartu, 2016, 23 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: A. Talpsep

Paaver, Peeter. Geopolymeric potential of the Enefit 280 oil shale solid heat carrier retorting ash. Tartu, 2016, 58 l. Magistritöö. Juhendajad: P. Paiste, K. Kirsimäe

Tamm, Kristjan. Fosfori sidumise vorm ja dünaamika Nõo põlevkivituhasette filtrites. Tartu, 2016, 63 l. Magistritöö. Juhendajad: P. Paiste, M. Kõiv-Vainik

2015

Kõue, Kaur Cr(VI) pikaajaline leostumine Jordaania hüdratiseerunud põlevkivituhast. Tartu, 2015, 44 l. Magistritöö. Juhendaja: K. Kirsimäe, M. Liira, E. Puura

Leben, Kristjan Süsinikdioksiidi sidumine Eesti SEJ põlevkivituhaplatoo setetes. Tartu, 2015, 50 l. Magistritöö. Juhendaja: K. Kirsimäe, R. Mõtlep

2014

Aros, Viljo. Exothermic Behaviour of Oil Shale Circulating Fluidized Bed Ash During Hydration – Case Study Based on Eesti Energia’s Power Project in Jordan. Tartu, 2014, 44 l. Magistritöö. Juhendajad: M. Liira, T. H. Andersen

Jõgi, Morten. Geopolümeeride valmistamise võimalikkus Eesti soojuselektrijaamade põlevkivituhast. Tartu, 2013, 40 lk. Bakalaureusetöö. Juhendaja: M. Liira

Kangor, Mihkel. Kroomi fraktsioneerumine ja leostumine Jordaania põlevkivi tuhajäätmetest. Tartu, 2014, 29 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: P. Paiste

Kõrtsmann, Joanna. Põlevkiviõlitööstuse tahke soojuskandja (TSK) tuha tsementeerumine tööstusliku reovee kasutamisel. Tartu, 2014, 29 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: A. Talpsep

Külaviir, Marian. Geopolymerization of the Estonian oil shale solid heat carrier retorting waste ash: characterization of structural changes through infrared (ATR-FTIR) and nuclear magnetic resonance spectroscopic (29Si MAS-NMR) analysis. Tartu, 2014, 41 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: P. Paiste, M.Liira

Lumiste, Kaarel. Kohtla-Järve veepuhasti reoveesette stabiliseerimine põlevkiviõlitööstuse tahke soojuskandja (TSK) tuhaga. Tartu, 2014, 26 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: A. Talpsep

Paaver, Peeter. Geopolymerization of the Estonian oil shale solid heat carrier retorting waste ash: changes in mineral-chemical composition and uniaxial compressive strength development. Tartu, 2014, 45 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: K. Kirsimäe, P. Paiste

Plado, Maris. Active filtration of phosphorus in Ca-rich hydrated oil shale ash filters: effect of hydraulic retention time and pollutants loading rate. Tartu, 2014, 58 l. Magistritöö. Juhendaja: M. Kõiv

Siitam, Lauri-Olavi. Biokile tehismärgalasüsteemis kasutatud hüdratiseerunud põlevkivituhast filtermaterjali pinnal. Tartu, 2013, 35 lk. Bakalaureusetöö. Juhendaja: R. Mõtlep

MAAVARARESSURSID

2023

Pihel, Richard. Aseri fosforiidimaardla geoloogiline 3D modelleerimine. Tartu, 2023, 62 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: J. Vind

Riives, Martin. Rägavere piirkonna fosforiidi geokeemiline analüüs. Tartu, 2023, 31 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: L. Joosu, K. Lumiste

Põldver, Eliisabet. Turba kompressiooniparameetrid ning vajumite hindamine Oandu soo näitel. Tartu, 2023, 36 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: A. Talpsep, R. Paat

2022

Kuusma, Elina. Toksiliste jälgelementide sisaldus ja jaotumine Eesti karbifosforiidis. Tartu, 2021, 56 l. Magistritöö . Juhendaja: K. Lumiste

Sarap, Grete Sabine.  Turba geotehnilised parameetrid ja nende seosed turba füüsikaliste omadustega. Tartu, 2022, 53 l. Magistritöö. Juhendajad: R. Paat, A. Jõeleht, A. Talpsep

2020

Arold, Kristjan. Paekivi Los Angeles’e purunemiskindluse katse kadu geoloogilise südamikpuurimise andmestikust? Tartu, 2020, 50 l. Magistritöö. Juhendajad: M. Liira, H. Aosaar

Kiil, Eelika. Eesti põlevkivi geokeemiline muutlikkus ja selle seos põlevkiviõli kvaliteediga. Tartu, 2020, 50 l. Magistritöö.  Juhendajad: M. Liira, T. All

Kont, Rasmus. Jõhvi raudkvartsiidi keemiline analüüs käsi-XRF-iga. Tartu, 2020, 49 l. Bakalaureusetöö. Juhendajad: P. Somelar, S. Nirgi

2018

Puhke, Marcus-Heinrich. Eesti glaukoniitliivakivi K-termoväetise toormena. Tartu, 2018. Magistritöö. Juhendajad: K. Kirsimäe, M. Liira

2016

Jürna, Viljar. Haruldased muldmetallid raudkvartsiitide apatiidis. Tartu, 2016, 37 l. Bakalaureusetöö.  Bakalaureusetöö. Juhendaja: K. Kirsimäe

2015

Kungla, Karin. Skarnoid rocks in the western part of Pitkäranta area, on the coast of Sumerianlahti gulf, and their metallogenic potential. Tartu, 2015, 63 l.  Magistritöö. Juhendajad: K. Kirsimäe, I. Alexeev

Vammus, Lii. Eesti klimaatilistes tingimustes pinnavee soojussüsteemi rakendatavuse hindamine Tartu veekogude põhjal. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2015, 29 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: A. Jõeleht

2014

Ojamäe, Kristiina. Siluri karbonaatkivimite lasuvusrikked Pandivere kõrgustiku edelaosas ja nende mõju tehnoloogilise lubjakivi maardlatele. Tartu, 2014, 58 l. Magistritöö. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau, V. Puura

Tamm, Kristjan. Kaali meteoriidi võimalik kasutamine Saaremaa sepikodades. Tartu, 2014, 27 l. Bakalaureusetöö. Juhendaja: J. Plado

2014

Kuslap, Anna-Liisa. Kohalike omavalitsuste motiivid uuringu- või kaevandamisloa andmisest keeldumiseks Eesti paekivi maardlates. Tartu, 2014, 89 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau, K. Orru. M 135

KONTAKT
MAREK, Ravila 14a, 50411, Tartu
Riho Mõtlep
riho.motlep(ät)ut.ee
tel: 7376689