M A R E K

MAREK

Tartu Ülikooli Maapõueressursside arenduskeskus (MAREK) on partner maapõue ressursside säästliku kasutamise teadmiste arendamisel ja strateegilisel planeerimisel ning rakenduslike küsimuste lahendamisel.

MAREK koondab Tartu Ülikooli kompetentsi maapõueressursside kasutamisega seotud küsimuste lahendamiseks – teadus-arendustööks, strateegilliseks planeerimiseks ja praktiliste probleemide lahendamiseks. Valdava enamuse maavarade taastumatu iseloom ja nende kasutamisega kaasnevad negatiivsed mõjud eeldavad igakülgselt läbikaalutud lahenduste kasutamist, see nõuab väga erinevate distsipliinide lõimimist ning eeldab selleks pädevate spetsialistide kaasamist ja ka koolitamist. MAREK on platvorm Tartu Ülikooli valdkondliku potentsiaali efektiivsemaks kaasamiseks.

MAREK’i teadlaste teadlaste kompetents ja analüütilised võimalused lubavad väga erinevate keskkonna- ja maapõue küsimuste lahendamist: fossiilileidude ja  kivimite-mineraalide määramine, kvantitatiivne mineraalse koostise, põhi- ja jälgelementide analüüs, põhjavee kvaliteedi ja dünaamika uuringud, petrofüüsika ja geofüüsikauuringud (georadar, elektromeetria, magnetomeetria, seismika), keskkonnaekspertiis ja tegevuste sotsiaal-majanduslike mõjude analüüs.

Pakume geofüüsikaliste (georadar, elektromeetria, magnetomeetria, seismika) ja petrofüüsikaliste uuringute läbi viimist, maavarade uuringuid, pinnase ja kivimproovide kvalitatiivset ja kvantitatiivset mineraalse koostise, põhi- ja jälgelementide analüüsi, kivimite-mineraalide ning fossiilileidude määramist, põhjavee kvaliteedi ja dünaamika uuringuid, hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimist ning keskkonnaekspertiise ja tegevuste sotsiaal-majanduslike mõjude analüüsi.

Pakume konsultatsioone ja analüüsi- ning uuringuvõimalusi üksiku probleemi või laiema probleemideringi lahendamiseks Eestis ja väljaspool.

Sul on küsimus? Võta ühendust!

riho.motlep(ät)ut.ee
tel: 7376689, 56565401

KONTAKT
MAREK, Ravila 14a, 50411, Tartu
Riho Mõtlep
riho.motlep(ät)ut.ee
tel: 7376689