M A R E K

Jõhvi magnetanomaalia

 

KIRDE-EESTI MAGNETANOMAALIA METALLIDE GENEESI PÕHIJOONED

(Juhib TÜ, partnerid EGT ja TalTech)

EESMÄRK

Varasemate uuringute alusel on teada, et Jõhvi magnetanomaalia tekitanud aluskorra kivimid koosnevad magnetiitkvarsiitist ning sulfiidide ja grafiidirikastest kivimitest, millel on metallide osas majanduslikku potentsiaali. Seda pole siiski viimastel aastakümnetel enam uuritud. Olemasoleva info põhjal võib eeldada, et suurim majanduslik potentsiaal ei pruugi olla rauavarudel, vaid hoopis sulfiididega seotud metallidel (Zn, Pb, Cu, Ag jt.), mille turuväärtus on oluliselt suurem. Projekti eesmärk on täpsustada nii raua kui spetsiifiliselt sulfiididega seotud metallide levikut Jõhvi tsooni kivimites, selgitada nende metallogeenseid tekketingimusi ning majanduslikku potentsiaali.

SENISED TULEMUSED

Projekti tulemusena leiti, et magnetiit-kvartsiitidega haakuvad mitmete teiste oluliste akumetallide kõrgenenud sisaldused, sh mangaani ja koobalti. Polümetalse maagistumise ulatust on praeguseks saadaoleva materjali põhjal väga raske öelda, aga viited seda tüüpi sulfiidse maagistumise suunas on olemas. Täiendavate geofüüsikaliste uuringutega, sh väimõõtmiste ja 3D modelleerimisega üritatakse selgitada maagikeha asendit. Leiti, et anomaaliate fookused on nihkes varasemate uuringute tulemustest. Maagistunud kivimis esineva magnetiidi uuringud on andnud selged viited (raua) maagistumise geneetilise tüübi suunas, arutelu all on praegu skarni tüüpi maagitekkeprotsessid. Kui see peaks olema nii, siis Jõhvi piirkonna maagistumine võib anda oluliselt paremad väljavaated mitmete polümetallide, sh alumetallide esinemiseks. Olemasoleva puurmaterjali baasil pole võimalik maagistumise ulatust ja sisu adekvaatselt hinnata. Riigi toel viiakse maagistumise piirkonnas 2019-2020 aastatel läbi uued puurimistööd, mis annavad olulist füüsilist informatsiooni maagiilmingute defineerimiseks, geneesi selgitamiseks ja väga algseks kvantitatiivseks hindamiseks. Nimetatud järgnevate tööde teostamiseks on vaja lisatööjõudu ja finantsvahendeid. Hinnanguline uuringute läbiviimine – 2020-2022.

magnetanomaalia