Kutseõpetaja õppekaval õpib sada üliõpilast. Selleks, et info jõuaks kõigi õppijateni, on meie erialal oma veebikodu, kust leiad infot nii õpingute, praktika kui ka välismaal õppimise või kutseõpetaja praktika sooritamise kohta. 

Meie õppekava eelis on see, et enamus üliõpilasi töötab oma erialal (TÜ SV Vilistlasuuringu andmetel 88%). See on suur lisandväärtus, mille õppijad toovad tagasi õppimisprotsessi - rikastades kõigi kogemust. Positiivne tendents on “ühise asja ajamine” sidusrühmadega, õppekava programminõukogus on häälekas üliõpilaste, tööandjate ja vilistlaste esindus. Töötame heas sünergias Tartu Rakendusliku Kolledziga, kus toimub põhipraktika, sealt tulevad didaktikaainete õppejõud, lõputööde kaasjuhendajad ja retsensendid. 

2021. aasta sügisel alustas meie erialal 21 uut õppijat - tere tulemast! 3. kursuse tervitusvideo.

2022. aastal ootame 20 uut õppijat, vaata infotunni slaidikava.