Mait Metsanurk – novels

Books

Finnish
Mägisten nuori päällikkö: historiallinen romaani. Suomentanut Elsa-Enäjärvi-Haavio. Jyväskylä; Helsinki: Gummerus, 1936, 434 pp. [‘Ümera jõel’.]

Latvian
Maits Metsanurks, Aicināts un izredzēts: kāda dvēselu gana atzīšanās. No igauņu valodas tulkojusi Elīna Zālīte. Igaunu modernā literatura / E. Zālīte. Rigā: Grāmatu Zieds: Bērzinš, 1940, 304 pp. [‘Kutsutud ja seatud: ühe hingekarjase päevik’.]
Maits Metsanurks, Imeras kauja: bvesturisks romans. No igaunu valodas tulkojis Janis Žigurs, ievadraksts: M. Pukitss. Rigā: Grauds, 1939, VIII+344 pp. [‘Ümera jõel’.]

Russian
Майт Метсанурк, На реке Юмере. C эстонского языка перевод Е. Поздняковой; послесловие А. Гросс. Таллинн: Эстгосиздат, 1964, 398 pp. [Next ed: Таллинн: Avita, 2000, 287 pp.]
Эстонские исторические повести. Подготовка текста и примечения Л. Тоома; послесловие Л. Реммельгаса; иллюстрации: Е. Капустин. Москва: Известия, 1961, 523 pp. [Contents: Mait Metsanurk, ’На реке Юмере’ (’Ümera jõel’); Eduard Bornhöhe, ’Мститель’ (’Tasuja’), ’Борьба Виллу’ (’Villu võitlused’).]
Майт Метсанурк, Красный ветер. Перевод с эстонского: В. Бергмана; стихи в тексте перевел В. Рушкис; послесловие: А. Гросс. Таллин: Эстгосиздат, 1959, 644 pp. [Next eds: Москва: Московский писатель, 1960, 488 pp; Таллинн: Ээсти раамат, 1979, 432 pp. [‘Punane tuul’.]


In anthologies and magazines

English
At the Umera River (extracts): Chapters XX, XXI. – An Introduction to Estonian Literature. Translated and edited by Hilary Bird. Bloomington, Ind.: Slavica, 2018, xv+486 pp. [‘Ümera jõel’. See
contents of the anthology.]