De facto states research unit

Teaduse populariseerimine/Science popularization

      

Mölder, M and E. Berg 2023. Changes in the Kremlin’s Political Discourse from 2000 to 2019. Blogpost of NYU Jordan Centre for the Advanced Study of Russia, Oct 26.


Morozov, V.; A. Makaritšev, E. Berg ja K. Vits. 2019. Vene rehepapp, Kremli välispoliitika populaarsus ja de facto riigid, Riigikogu Toimetised 40, lk. 75-85.


Berg, E. 2012. Rahutu rahu rahvusvahelistes suhetes. Professoritelt Eesti ühiskonnale: 20 aastat sotsiaalteaduskonna loomisest Tartu Ülikoolis. Tartu: Loovbüroo Kuldne Lammas, lk. 31-35.


Berg, E. 2012. Identiteedid, konfliktne enesemääratlemine ja de facto riigid. Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2012, toim. R. Villems. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, lk. 118-133.