Terapeutilised antikehad

Enesetest

test.pngEnesetest koosneb kümnest valikvastustega küsimusest, mis aitavad Sul kontrollida, kuidas oled aru saanud terapeutiliste antikehade tehnoloogiatest ja kasutamisest haiguste ravis. Küsimuse juures on selgitus, kas valida tuleb üks või mitu (kui on mitu õiget vastust) vastusevarianti. Head testimist!

Terapeutilisi antikehi kasutatakse sagedamini järgmiste haiguste ravis (märgi õiged):

Valdav terapeutiliste antikehade alaklass on:

Mis takistab hiire monokloonsete antikehade kasutamist inimeste ravis (märgi õiged vastused loetelust):

Immuunhaiguste ravis antikehadega on ravisihtmärkideks (märgi õiged):

Kimäärsetel antikehadel on asendatud teise liigi vastavate antikeha osadega:

Meetodid inimese monokloonsete antikehade saamiseks on (märgi õiged):

Bioparemad terapeutilised antikehad on:

Antikeha-raamatukogu on:

Humaniseeritud antikehade immuunogeensus on reeglina:

Hübridoome saadakse: