Terapeutilised antikehad

4.1. Pahaloomulised kasvajad

Kasvajate ravis antikehadega on peamisteks ravisihtmärkideks:

  • kasvajaseoselised antigeenid sh kasvajaga seotud kasvufaktorid ja nende retseptorid;
  • immuunrakkude (inhibeerivad) retseptorid;

Kasvajavastaste antikehade peamisteks toimemehhanismideks on kasvajarakkude hävitamine või nende kasvu pidurdamine läbi:

  • immuunefektormehhanismide käivitamise (ADCC, CDC, fagotsütoos);
  • konjugeeritud tsütotoksiliste ühendite mõju;
  • kasvufaktorite ja nende retseptorite blokeerimise;
  • immunomodulatsiooni: lümfotsüütide aktivatsioon läbi inhibeerivate signaalide blokeerimise.

EL või USA-s müügiluba omavate kasvajavastaste antikehade nimetused, tüüp, sihtmärgid, näidustused ja müügiloa andmise aasta on toodud tabelis (26.04.2013 seisuga). Nagu tabelist näha, on mõnede sihtmärkide vastu rohkem kui üks terapeutiline antikeha (14 antikeha, 8 sihtmärki). Seevastu oli 2012. aastal kliinilistes katsetustes üle saja kasvajavastase ravimkandidaadi 92 erineva antigeeni vastu (Reichert 2012) ja ligikaudu pooled neist olid mittekanoonilised antikehad: antikeha fragmendid, konjugaadid või muul viisil insenergeneetiliselt modifitseeritud antikehad.

 Tabel 2. Ravimina registreeritud kasvajavastased antikehad (26.04.2013 seisuga).

Rahvusvaheline nimetus Ravimi nimetus Antikeha tüüp Sihtmärk Esimene näidustus EL (USA) esmane reg.
Rituximab MabThera, Rituxan Kimäärne IgG1κ CD20 Mitte-Hodgkini lümfoom 1998 (1997)
Trastuzumab Herceptin Humaniseeritud IgG1κ HER2/Neu Rinnavähk 2000 (1998)
Alemtuzumab MabCampath, Campath-1H Humaniseeritud IgG1κ CD52 Krooniline müeloidne leukeemia 2001* (2001)
Tositumomab-I131 Bexxar Hiire IgG2aλ, I131 konjugeeritud CD20 Mitte-Hodgkini lümfoom NA (2003)
Cetuximab Erbitux Kimäärne IgG1κ EGFR Jämesoole kartsinoom 2004 (2004)
Ibritumomab tiuxetan Zevalin Hiire IgG1κ, Y90 konjugeeritud CD20 Mitte-Hodgkini lümfoom 2004 (2002)
Bevacizumab Avastin Humaniseeritud IgG1κ VEGF-A Jämesoole kartsinoom 2005 (2004)
Panitumumab Vectibix Inimese IgG2κ EGFR Jämesoole kartsinoom 2007 (2006)
Catumaxomab Removab Roti IgG2b/hiire IgG2a bispetsiifiline EpCAM/CD3 EpCAM positiivne kartsinoom (astsiidivedelikus) 2009 (NA)
Ofatumumab Arzerra Inimese IgG1κ CD20 Krooniline lümfotsütaarne leukeemia 2010 (2009)
Ipilimumab Yervoy Inimese IgG1κ CTLA-4 Melanoom 2011 (2011)
Brentuximab vedotin Adcetris Kimäärne IgG1κ; konjugeeritud monometüül auristatiin E CD30 Hodgkini lümfoom 2012* (2011)
Pertuzumab Perjeta Humaniseeritud IgG1κ HER2 HER2-positiivne rinnavähk 2013 (2012)
Trastuzumab emtansine Kadcyla Humaniseeritud IgG1; konjugeeritud mertansiiniga HER2 HER2-positiivne rinnavähk Menetluses (2013)

* Eestis registreerimata

Allikad: Euroopa ravimiamet; Janice M Reichert, mAbs

Terapeutiliste antikehade kasutamine on enim kasutust leidnud hematoloogiliste kasvajate (leukeemiad, lümfoomid) ravis. Inimese B-rakkudel ja neist arenenud kasvajarakkudel ekspresseeruv CD20 on sihtmärgiks neljale erinevale terapeutilisele antikehale, milledest esimene oli Rituximab Mitte-Hodgkini lümfoomi raviks.

Muudest vähkkasvajatest on terapeutilisi antikehi kõige enam kasutatud jämesoole kartsinoomi ja rinnavähi ravis. Epidermaalse kasvufaktori retseptor (EGFR) ja HER2 kuuluvad EGFR perekonda ja nende ekspressioon on tõusnud mitmetes vähkkasvajates, olles mõlemad mitme terapeutilise antikeha sihtmärgiks. Vaskulaarse endoteeli kasvufaktori A (VEGF-A) vastane antikeha (Bevacizumab) aeglustab tuumori kasvu pärssides angiogeneesi.

Melanoomi raviks kasutatakse antikeha (Ipilimumab) inimese T-raku negatiivse kostimulaatori CTLA-4 (Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4)  vastu. Ravi suurendab kasvajavastast T-rakulist immuunvastust ja parandab seeläbi patsientide elulemust.

Ülesanne:
Vali tabelist üks Euroopa müügiloaga kasvajavastane terapeutiline antikeha ja tutvu selle avalikkusele suunatud infolehega Euroopa Ravimiameti kodulehel.  Selleks mine kodulehele: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&mid Vali menüüst: Find medicine, ning kirjuta otsinguaknasse ravimi rahvusvaheline või tootenimetus. Tutvu lähemalt ravimi kokkuvõttega avalikkusele, vajadusel leiad selle ka eesti keeles (Language – ET). Selgita enda jaoks, millised on ravimi näidustused, toimemehhanism, kuidas manustatakse, millised on uuringutulemused ravimi efektiivsuse ja ohutuse (kõrvaltoimete) kohta.