Terapeutilised antikehad

4. Terapeutilised antikehad haiguste ravis

2013. aasta 26. aprilli seisuga oli USA või EL ravimiametite poolt registreeritud 31-st terapeutilisest antikehast 14 antikeha kasvajate ja 12 antikeha immuunhaiguste raviks, samas vaid kaks antikeha oli kasutusel infektsioonhaiguste raviks. Kasvajatest on kõige enam näidustatud terapeutilisi antikehi hematoloogiliste kasvajate, kompaktkasvajatest aga jämesoole kartsinoomi raviks. Immuunhaigustest on antikeha ravi rakendatud mitmete autoimmuunsete ja põletikuliste haiguste nagu reumatoidartriidi, Crohni tõve, süsteemse erütematoosse luupuse, hulgiskleroosi ja psoriaasi raviks.

Manustamisviisid, annused  ja ravi efektiivsus

Peamisteks terapeutiliste antikehade manustamisviisideks on intravenoosne infusioonravi ja nahaalused süsted. Ühekordsete annuste suurus on suurusjärgus 2–10 mg/kg kehakaalu kohta infusioonravi korral, mõnevõrra väiksem nahaaluste süstete korral. Annustevaheline intervall võib olla nädalast kuni kuuni sõltuvalt ravimist, samuti võib ravikuuri kestus ulatuda  mõnest kuust kuni aastani. Näiteks Mitte-Hodgkini lümfoomiga patsiendi ravikuuriks (8–16 annust) kulub kokku 6–12 g Rituximabi intravenoosselt.  

Kättesaadavus – kallis hind

Terapeutiliste antikehade grammi mediaanhind on ligikaudu 8000 dollarit, erinevate terapaeutiliste antikehade ravikuuride keskmine maksumus on piirides 15 000 kuni 30 000 dollarit. See tähendab, et tegemist on väga kalli raviga, mille kättesaadavus on piiratud isegi arenenud riikides. Terapeutiliste antikehade kliinilise efektiivsuse tõstmine ja tootmiskulude vähendamine on suureks väljakutseks ravimitööstusele.