Terapeutilised antikehad

4.2 Terapeutilised antikehad immuunhaiguste ja muude haiguste ravis

Immuunhaiguste ravis antikehadega on peamisteks ravisihtmärkideks:

  • tsütokiinid, immuunefektormolekulid (komplement, IgE);
  • immuunrakkude pinnaretseptorid;

Antikehade peamisteks toimemehhanismideks immuunhaiguste korral on:

  • põletikutsütokiinide retseptorile seondumise blokeerimine;
  • immuunrakkude retseptorite blokeerimine või allareguleerimine;
  • immuunrakkude eemaldamine läbi antikeha efektormehhanismide;

Põletikulised ja autoimmuunhaigused on kasvajate kõrval suurim haiguste grupp terapeutiliste antikehade kasutamiseks. Immuunrakkudel ja tsütokiinidel on keskne roll immuunhaiguste patogeneesis. Seetõttu on neile suunatud terapeutiliste antikehade kasutamine immuunhaiguste ravis olnud tulemuslik.

Heaks näiteks on TNF-α funktsiooni blokeerivad antikehad põletikuliste soolehaiguste ja reumatoidartriidi ravis, andes häid ravitulemusi ja olles ka suurimate müüginumbritega terapeutilised antikehad.  TNF-α on sihtmärgiks neljale registreeritud terapeutilisele antikehale, milledeks on kimäärne antikeha (Infliximab), inimese antikehad saaduna faagkuva meetodil (Adalimumab) või transgeenses hiires (Golimumab) ning humaniseeritud ja pegüleeritud  Fab fragment (Certolizumab pegol). Kuigi sama sihtmärgi vastu, on erinevused TNF-α vastaste terapeutiliste antikehade toimemehhanismides, immunogeensuses, manustamisviisis ja ravitoimetes.

Levinud nahahaiguse psoriaasi ravis on saadud häid tulemusi interleukiin 12 ja 23 ühise subühiku vastase terapeutilise antikehaga Ustekinumab (inimese IgG1), mida manustatakse nahaaluste süstetena.

Kolmanda faasi kliiniliste uuringute järgus on hulk nii seniste kui uute sihtmärkide (IL-5, IL-6, IL-13, IL17a, CD3, CD6, CD22) vastaseid terapeutilisi antikehi immuunhaiguste raviks ning nimekiri on palju pikem varasemas uurimisjärgus olevate ravimkandidaatide osas.

Tabel 3. Ravimina registreeritud antikehad immuunhaiguste raviks (26.04.2013 seisuga) 

Rahvusvaheline nimetus

Ravimi nimetus

Antikeha tüüp

Sihtmärk

Esimene näidustus

EL (USA) esmane reg.

Basiliximab

Simulect

Kimäärne IgG1κ

CD25 (IL2R)

Allotransplantaadi äratõuge

1998 (1998)

Infliximab

Remicade

Kimäärne IgG1κ

TNF-α

Crohni tõbi

1999 (1998)

Adalimumab

Humira

Inimese IgG1κ

TNF-α

Reumatoidartriit

2003 (2002)

Omalizumab

Xolair

Humaniseeritud IgG1κ

IgE

Astma

2005 (2003)

Natalizumab

Tysabri

Humaniseeritud IgG4κ

α4-integriin

Hulgikoldeline skleroos

2006 (2004)

Eculizumab

Soliris

Humaniseeritud IgG2/4κ

komplement C5

Paroksüsmaalne öine hemoglobinuuria

2007 (2007)

Certolizumab pegol

Cimzia

Humaniseeritud IgG1κ Fab, PEGüleeritud

TNF-α

Crohni tõbi

2009 (2008)

Golimumab

Simponi

Inimese IgG1κ

TNF-α

Reumatoidartriit, psoriaatriline artriit

2009 (2009)

Canakinumab

Ilaris

Inimese IgG1κ

IL1-β

Krüopüriiniga seotud perioodilised sündroomid (CAPS)

2009 (2009)

Ustekinumab

Stelara

Inimese IgG1κ

IL12/23

Psoriaas

2009 (2009)

Tocilizumab

RoActemra, Actemra

Humaniseeritud IgG1κ

IL6R

Reumatoidartriit

2009 (2010)

Belimumab

Benlysta

Inimese IgG1κ

BLyS

Süsteemne erütematoosne luupus

2011 (2011)

Allikad: Euroopa ravimiamet; Janice M Reichert, mAbs

Võrreldes kasvajate ja immuunhaigustega, on muude haiguste korral kasutatavate terapeutiliste antikehade arv tagasihoidlik. Infektsioonhaiguste raviks kasutatavad kaks antikeha on mõlemad kasutusel profülaktikaks: Palivizumab respiratoor-süntsütiaalviiruse nakkuse ennetamiseks väikelastel ja Raxibacumab inhaleeritava katku ennetamiseks ja raviks. Kliiniliste katsetuste faasis on terapeutilisi antikehi veresoonkonna ja neurodegeneratiivsete haiguste raviks.

Tabel 4. Ravimina registreeritud antikehad muude haiguste raviks (26.04.2013 seisuga) 

Rahvus- vaheline nimetus

Ravimi nimetus

Antikeha tüüp

Sihtmärk

Haigus

Esimene näidustus

EL (USA) reg.

Abciximab

Reopro

Kimäärne IgG1κ Fab

GPIIb/IIIa

Hemostaas

Koronaarse angioplastika komplikatsioonid

1995* (1994)

Palivizumab

Synagis

Humaniseeritud IgG1κ

RSV

Infektsioonhaigus

RSV lastel

1999 (1998)

Ranibizumab

Lucentis

Humaniseeritud IgG1κ Fab

VEGF-A

Silmahaigus

Ealine maakula degeneratsioon

2007 (2006)

Denosumab

Prolia

Inimese IgG2λ

RANK-L

Ainevahetushaigus

Menopausijärgne osteoporoos

2010 (2010)

Raxibacumab

Inimese IgG1κ

B. anthracis PA

Infektsioonhaigus

Inhaleeritav katk

NA (2012)

* Eestis registreerimata

Allikad: Euroopa ravimiamet; Janice M Reichert, mAbs