4.1. Pahaloomulised kasvajad

Kasvajate ravis antikehadega on peamisteks ravisihtmärkideks:

  • kasvajaseoselised antigeenid sh kasvajaga seotud kasvufaktorid ja nende retseptorid;
  • immuunrakkude (inhibeerivad) retseptorid;

 Kasvajavastaste antikehade peamisteks toimemehhanismideks on kasvajarakkude hävitamine või nende kasvu pidurdamine läbi:

  • immuunefektormehhanismide käivitamise (ADCC, CDC, fagotsütoos);
  • konjugeeritud tsütotoksiliste ühendite mõju;
  • kasvufaktorite ja nende retseptorite blokeerimise;
  • immunomodulatsiooni: lümfotsüütide aktivatsioon läbi inhibeerivate signaalide blokeerimise.

 EL või USA-s müügiluba omavate kasvajavastaste antikehade nimetused, tüüp, sihtmärgid, näidustused ja müügiloa andmise aasta on toodud tabelis (26.04.2013 seisuga). Nagu tabelist näha, on mõnede sihtmärkide vastu rohkem kui üks terapeutiline antikeha (14 antikeha, 8 sihtmärki). Seevastu oli 2012. aastal kliinilistes katsetustes üle saja kasvajavastase ravimkandidaadi 92 erineva antigeeni vastu (Reichert 2012) ja ligikaudu pooled neist olid mittekanoonilised antikehad: antikeha fragmendid, konjugaadid või muul viisil insenergeneetiliselt modifitseeritud antikehad.

 Tabel 2. Ravimina registreeritud kasvajavastased antikehad (26.04.2013 seisuga). 

Rahvusvaheline nimetus

Ravimi nimetus

Antikeha tüüp

Sihtmärk

Esimene näidustus

EL (USA) esmane reg.

Rituximab

MabThera, Rituxan

Kimäärne IgG1κ

CD20

Mitte-Hodgkini lümfoom

1998 (1997)

Trastuzumab

Herceptin

Humaniseeritud IgG1κ

HER2/Neu

Rinnavähk

2000 (1998)

Alemtuzumab

MabCampath, Campath-1H

Humaniseeritud IgG1κ

CD52

Krooniline müeloidne leukeemia

2001* (2001)

Tositumomab-I131

Bexxar

Hiire IgG2aλ, I131 konjugeeritud

CD20

Mitte-Hodgkini lümfoom

NA (2003)

Cetuximab

Erbitux

Kimäärne IgG1κ

EGFR

Jämesoole kartsinoom

2004 (2004)

Ibritumomab tiuxetan

Zevalin

Hiire IgG1κ, Y90 konjugeeritud

CD20

Mitte-Hodgkini lümfoom

2004 (2002)

Bevacizumab

Avastin

Humaniseeritud IgG1κ

VEGF-A

Jämesoole kartsinoom

2005 (2004)

Panitumumab

Vectibix

Inimese IgG2κ

EGFR

Jämesoole kartsinoom

2007 (2006)

Catumaxomab

Removab

Roti IgG2b/hiire IgG2a bispetsiifiline

EpCAM/CD3

EpCAM positiivne kartsinoom (astsiidivedelikus)

2009 (NA)

Ofatumumab

Arzerra

Inimese IgG1κ

CD20

Krooniline lümfotsütaarne leukeemia

2010 (2009)

Ipilimumab

Yervoy

Inimese IgG1κ

CTLA-4

Melanoom

2011 (2011)

Brentuximab vedotin

Adcetris

Kimäärne IgG1κ; konjugeeritud monometüül auristatiin E

CD30

Hodgkini lümfoom

2012* (2011)

Pertuzumab

Perjeta

Humaniseeritud IgG1κ

HER2

HER2-positiivne rinnavähk

2013 (2012)

Trastuzumab emtansine

Kadcyla

Humaniseeritud IgG1; konjugeeritud mertansiiniga

HER2

HER2-positiivne rinnavähk

Menetluses (2013)

* Eestis registreerimata

Allikad: Euroopa ravimiamet; Janice M Reichert, mAbs

Terapeutiliste antikehade kasutamine on enim kasutust leidnud hematoloogiliste kasvajate (leukeemiad, lümfoomid) ravis. Inimese B-rakkudel ja neist arenenud kasvajarakkudel ekspresseeruv CD20 on sihtmärgiks neljale erinevale terapeutilisele antikehale, milledest esimene oli Rituximab Mitte-Hodgkini lümfoomi raviks.

Muudest vähkkasvajatest on terapeutilisi antikehi kõige enam kasutatud jämesoole kartsinoomi ja rinnavähi ravis. Epidermaalse kasvufaktori retseptor (EGFR) ja HER2 kuuluvad EGFR perekonda ja nende ekspressioon on tõusnud mitmetes vähkkasvajates, olles mõlemad mitme terapeutilise antikeha sihtmärgiks. Vaskulaarse endoteeli kasvufaktori A (VEGF-A) vastane antikeha (Bevacizumab) aeglustab tuumori kasvu pärssides angiogeneesi.

Melanoomi raviks kasutatakse antikeha (Ipilimumab) inimese T-raku negatiivse kostimulaatori CTLA-4 (Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4)  vastu. Ravi suurendab kasvajavastast T-rakulist immuunvastust ja parandab seeläbi patsientide elulemust.

Ülesanne:
Vali tabelist üks Euroopa müügiloaga kasvajavastane terapeutiline antikeha ja tutvu selle avalikkusele suunatud infolehega Euroopa Ravimiameti kodulehel. 

Selleks mine kodulehele: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&mid

Vali menüüst: Find medicine, ning kirjuta otsinguaknasse ravimi rahvusvaheline või tootenimetus. Tutvu lähemalt ravimi kokkuvõttega avalikkusele, vajadusel leiad selle ka eesti keeles (Language – ET). Selgita enda jaoks, millised on ravimi näidustused, toimemehhanism, kuidas manustatakse, millised on uuringutulemused ravimi efektiivsuse ja ohutuse (kõrvaltoimete) kohta.   

back forward