Viitamine

Vana kirjakeele digisõnastiku sõnaartiklitele palume viidata nii:

Koostaja(d), koostamisaasta. Sõna – Vana kirjakeele sõnastik (digi-VAKS), Tartu Ülikool. https:/ /sisu.ut.ee/vaks/sõna (vaadatud: kuupäev).

Sõnaartikli koostaja(te) nime(d) ja artikli viimase muutmise kuupäeva leiad sõnartikli juurest, ekraani paremas servas oleva andmetulba lõpust.