Vana kirjakeele sõnastik

reenanilind

Heebrea laen reenani(lind) ’emane jaanalind’ leidub ühel korral 1739. aasta piiblitõlkes: Iiobi raamatu 39. ptk 13. salmis, kus vastav heebrea sõna on רננים rənānîm (Ariste 1980: 165, WiBiLex). Piibli tõlkija Anton Thor Helle on heebrea rənānîm’i eesti keele tarbeks mugandanud, viies rõhu esimesele silbile (tolleaegses eesti keeles ei olnud veel hulgaliselt järgsilbirõhuga võõrsõnu).

Heebreakeelne nimetus viitab jaanalinnu valjule kaeblikule hüüdmisele. Jaanalinnuks tõlgib selle sõna Hieronymus. Sõna tähenduseks võiks aga olla ka ’kõrbekana’. (WiBiLex)

‘emane jaanalind’ (?)

Renani-liñno tiwad on waprad, temmal on öiete tone-kurre tiwa sulled ja uddo sulled. (Piibel 1739)
‘Jaanalinnu tiivad lehvivad rõõmsasti, aga ons need tiivad ja suled tegusad?’ (Ii 39: 13)

1739

Renani-liñno tiwad on waprad, temmal on öiete tone-kurre tiwa sulled ja uddo sulled. (Piibel 1739)
‘Jaanalinnu tiivad lehvivad rõõmsasti, aga ons need tiivad ja suled tegusad?’ (Ii 39: 13)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,02

reenani- esineb ainult liitsõna muutumatu esiosisena.

Kirjandus

• Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
• WiBiLex = Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet.