Vana kirjakeele sõnastik

tölner

Alamsaksa laen tölner ’maksukoguja (Uues Testamendis)’ on eestikeelsetes tekstides kasutusel alates 17. sajandi algusest.

Sõna on esialgu tulnud kasutusele ainult põhjaeesti keeles, nagu osutab ka Hupeli sõnaraamat (1818). Wastses Testamendis (1686) on laensõna tölner asemel tuletis ↗müütnik. (Tölner esineb siiski Joachim Rossihniuse lõunaeestikeelsetes käsiraamatutes.)

Sest kui teie neid armastate / ke teid armastawad / mis palka teie sate? Eks Tölnerid ka sedda samma ei te? (Uus Testament 1715)
‘Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki+ tee sedasama?’ (Mt 5:46)

1601

Se Waine Tölner on suhres heddas olnut, kuß tæma ninda paiatis: Iumal heita armu minu waÿse Pattuße pæle. (Müller 1601)
‘Vaene tölner on olnud suures hädas, kui ta on öelnud: “Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!” [Lk 18:13]’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Zölner der die Zollen gemietet / tölner / tolli pehlinne. zolner / (publicanus) Tolner.


Vestring 1710–1730

Tölner G ri Der Zölner


Thor Helle 1732

tölner der Zöllner.


Hupel 1818

tölner, i. r.[Tallinna k] tölneer, i, Ob.[Põltsamaal] Zöllner. +.[saksa laen] bl.[piiblikeelne]


Wiedemann 1893

tölner G. tölneri Zöllner.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 1,10
18. sajandil – 0,27

a.nim.
17. saj tölner, töllner
18. saj tölner

a.om.
17. saj tölneri, töllneri, tölnri
18. saj tölneri

a.saav
17. saj tölnerix
18. saj tölneriks

m.nim.
17. saj tölnerit, töllnerit
18. saj tölnerid

m.om.
17. saj tölneride, töllneride
18. saj tölneride, tölneritte

m.os.
18. saj tölnerid
m.kaasaü.
18. saj tölneridega