Vana kirjakeele sõnastik

lapper

Sõna lapper tuleb esile ainult Heinrich Gösekeni sõnastikus (1660), mistõttu on selle täpsemat tähendust keeruline kindlaks teha. Arvestades saksa ja ladina vasteid (Sudeler, cerdo), peaks lapper tähendama ’lihtkäsitööline, musta töö tegija’; vt ka ↗huutler. Alamsaksa lapper tähendas ’lappija, paikaja, parandaja’ (vt Schiller, Lübben 1876). Flicker kõrval oli see kasutusel ka ülemsaksa keeles (vt Grimm 1885).

1660 (sõnastikus).

Sudeler / [cerdo] huutler / suutler / lapper. (Göseken 1660)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Sudeler / [cerdo] huutler / suutler / lapper.


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

laper (G)[Gösekeni sõna] Sudeler.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

Kirjandus

• Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Lfg. 2 (1878), Bd. VI (1885), Sp. 198, Z. 59.
• Schiller, Karl ; Lübben, August 1876. Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Zweiter Band. Bremen: Kühtmann.