Vana kirjakeele sõnastik

oftalmist, oftalmoloogia

Laensõna oftalmist ’silmaarst’ leidub ühes 16. sajandi lõpul Tartus välja antud tunnistuses (RA, EAA.995.1.238, l. 445–446). Tekst on kirjutatud ajal, mil ülemsaksa keel hakkas asjaajamises alamsaksa keelt välja tõrjuma. Oftalmist võib olla võetud nii alam- kui ka ülemsaksa keelest (Ariste 1981: 107). Sõna ise on algselt kreeka päritolu.

Rohkem seda sõna eestikeelsetes allikates teadaolevalt ei leidu. Wiedemanni sõnastikus (1893, aga mitte 1869) on siiski esitatud neologismina oftalmoloogia.

‘silmaarst’

Kuÿ se auwusts ninck v̈lle tedje kywÿ hend silmade leÿkitaÿa Optalmist hywu ninck Reÿede artzte, Issande Sigismundus Awerbac[.] neÿe ehen ohm olnut, (Tunnistus 1589)
‘Kui austatud ning üliteadja kivi ja silmade lõikaja oftalmist, ihu- ja haavaarst isand Sigismundus Awerbach meie ees on olnud … ‘

1589 (käsikirjas)

Kuÿ se auwusts ninck v̈lle tedje kywÿ hend silmade leÿkitaÿa Optalmist hywu ninck Reÿede artzte, Issande Sigismundus Awerbac[.] neÿe ehen ohm olnut, (Tunnistus 1589)
‘Kui austatud ning üliteadja kivi ja silmade lõikaja oftalmist, ihu- ja haavaarst isand Sigismundus Awerbach meie ees on olnud … ‘

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

oftalmolōgia G. oftalmolōgia Ophthalmologie. [neologism]

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 4,01
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

a.nim.
16. saj optalmist

Kirjandus

• Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
• Reiman, Villem 1902. Ein altestnisches Schriftdenkmal aus dem 16. Jahrhundert. – Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1901. Jurjew (Dorpat), lk 185–195.