Vana kirjakeele sõnastik

hühler

Alamsaksa keelest laenatud sõna hühler ’silmakirjatseja, teeskleja’ leidub ühel korral Tallina Püha Vaimu koguduse abiõpetaja Georg Mülleri jutluses, mis on peetud millalgi 1601. või 1602. aastal (vrd keskalamsaksa hucheler, hugeler; ülemsaksa Heuchler; vt Schiller, Lübben 1875–1881, Ariste 1981: 112).

Perrast omat kaas keick Hüchlerit, ninck Phariseirit Ebbauschkuset, ke eb mitte sen Issanda Christuße Verdenste ninck Surma, moito oma heñesa waggaduße ninck hėė töh pæle lotwat, ninck se lebbi tachtwat onsax sada. (Müller 1601–1602)
‘Peale selle on ka kõik silmakirjateenrid ning variserid uskmatud, kes ei looda mitte Issanda Kristuse teenistuse ega surma peale, vaid omaenese vagaduse ning heade tegude peale ja tahavad seeläbi õndsaks saada’

1601–1602

Perrast omat kaas keick Hüchlerit, ninck Phariseirit Ebbauschkuset, ke eb mitte sen Issanda Christuße Verdenste ninck Surma, moito oma heñesa waggaduße ninck hėė töh pæle lotwat, ninck se lebbi tachtwat onsax sada. (Müller 1601–1602)
‘Peale selle on ka kõik silmakirjateenrid ning variserid uskmatud, kes ei looda mitte Issanda Kristuse teenistuse ega surma peale, vaid omaenese vagaduse ning heade tegude peale ja tahavad seeläbi õndsaks saada’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,02
18. sajandil – 0,00

m.nim
17. saj hüchlerit

Kirjandus

• Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
• Schiller, K.; Lübben, August 1875–1881. Mittelniederdeutsches Wörterbuch I–VI. Bremen.