Vana kirjakeele sõnastik

hilis

Hilis ’vaestemaja’ esineb vanades eestikeelsetes tekstides ühel korral: 1589. aastast pärit lõunaeestikeelses tunnistuses silmaarst Sigismundus Awerbachile. Paul Ariste (1981: 107) järgi on hilis lühenenud kuju mõnest alamsaksa sõnaühendist, nagu hilliche hus ’vaestemaja’ (sõna-sõnalt ’püha maja’).

Eesti murretes on sama sõna kujul ilissemaja üles tähendatud Kodaverest (EMS). Samakujulisena on selle esitanud ka Wiedemann (1869/1893), aga tartukeelsena.

‘vaestemaja’

se auwusts Isand Sigismundus Awerbach meye spittale ninck hillisse sisse … (Awerbach 1589)
‘austatud isand Awerbach meie hospidalis ja vaestemajas …’

1589

se auwusts Isand Sigismundus Awerbach meye spittale ninck hillisse sisse … (Awerbach 1589)
‘austatud isand Awerbach meie hospidalis ja vaestemajas …’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

ilis G. ilize (d)[tartu k], ilize-maja Armenhaus.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 4,02
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

a.om.
17. saj hillisse

Kirjandus

• Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
• EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.