Vana kirjakeele sõnastik

drööp

Eestikeelse sõna drööp on oma sõnastikus esitanud Heinrich Göseken (1660). Saksa vaste järgi peaks selle tähendus olema ’lollike; käpard’.

Sõna on võetud ilmselt alamsaksa keelest (vrd keskalamsaksa trop ’Tropf, armseliger, dummer Mensch’; vt Liin 1968, Schiller, Lübben 1878), aga muudes allikates peale Gösekeni sõnastiku seda niisugusena teadaolevalt ei leidu ning ka hilisemat murdelist kasutust pole teada.

1660 (sõnastikus)

tropff (Stümper) üx waine drööp. (Göseken 1660)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

tropff (Stümper) üx waine drööp.


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

Kirjandus

• Liin, Helgi 1968. Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17. sajandi eesti kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 13. 1967. Tallinn: Eesti Raamat, 47–69.
• Schiller, Karl; Lübben, August 1878. Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Vierter Band S–T. Bremen: Kühtmann.