Vana kirjakeele sõnastik

gotsvunn

Gotsvunn on alamsaksa päritolu vandesõna (Ariste 1981: 112, vt ka Liin 1964: 65), mis esineb ühe korra Tallinna Püha Vaimu koguduse diakoni Georg Mülleri jutlustes (1600–1606).

Liitsõna gotsvunn esiosa gots tähendab otsetõlkes ‘jumala’ ning wunn on tõenäoliselt wunde ‘haav’ (Ariste 1981: 112).

Wiedemanni sõnastiku (1893) järgi tuntakse sõna vunn Viljandimaa lõunaosas ja tähendab see seal ‘rusikahoop’, Väike murdesõnastik esitab levikuala pisut suuremana, aga Tallinnani see siiski enam ei ulatu (vt VMS).

Kuÿ eb teÿe mitte tahate hælmelell, sÿß piddat teÿe v̈lle meldæ neile Landsknechtille nente Kuw raha andma, ninck sate monda Gotts wunnith weel pælekit (Müller 1605)
‘Kuigi te hea meelega ei taha, peate te vastu tahtmist palgasõduritele nende kuupalga maksma ning saate Jumalalt mõned hoobid veel pealegi.’

1605

Kuÿ eb teÿe mitte tahate hælmelell, sÿß piddat teÿe v̈lle meldæ neile Landsknechtille nente Kuw raha andma, ninck sate monda Gotts wunnith weel pælekit (Müller 1605)
‘Kuigi te hea meelega ei taha, peate te vastu tahtmist palgasõduritele nende kuupalga maksma ning saate Jumalalt mõned hoobid veel pealegi.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

wuńń G. wuńńi (S)[Viljandimaa lõunaosa] Faustschlag.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,02
18. sajandil – 0,00

m.nim.
17. saj Gotts wunnith

Kirjandus

• Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
• Liin, Helgi 1964. Alamsaksa laensõnad eesti vanimas kirjakeeles. – Töid eesti filoloogia alalt I. Tartu, 32–74.
• VMS = Väike murdesõnastik, 1982, 1989. (Toim. V. Pall) Tallinn: Valgus.