Vana kirjakeele sõnastik

begeerima

Begeerima ’soovima’ esineb ainult Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja Georg Mülleri jutlustes (1600–1606). Tõenäoliselt on sõna laenatud alamsaksa keelest (vrd alamsaksa begēren, Ariste 1981: 111), aga ka ülemsaksa vastav sõna on samakujuline (begehren). Eestlased puutusid kokku pigem alamsaksa keelega. Kuigi begeerima teadaolevalt ei esine üheski muus allikas peale Mülleri jutluste, ei tähenda see, et sõna ei võinuks olla kasutusel Tallinna eestlaste seas.

‘soovima’

Kuÿ meÿe nüith sesama olleme technuth, sÿß puistame meÿe oma Süddameliko Palwe Kolmesarnsel kombell, Iumala eddes welia, ninck mællestame kz sesama aßia echk ned Ohrsakit, Minckpr: meÿe Iumalalt sesama aßia begehrime, ninck eth tæma meile omast rochkest Armust tahax kz andada, mea meÿe tæmalt laulo kombel palwume. (Müller 1604)
‘Kui me nüüd seda oleme teinud, siis puistame oma südamest tuleva palve kolmesugusel viisil Jumala ees välja ning peame meeles seda asja ehk põhjust, mispärast me Jumalalt seda soovime, ning et tema oma rohkest armust annaks, mida meie temalt laulu kujul palume.’

1603

Kuÿ sina nüith monda 100. gülden od’ etc: selle errasurrewa Inimeselle tahaxsit andada, nĩck toÿwutaxit tæmalle, mea tæma Südda eales begerib, sÿß ieb kum̃ateckit se Surma Kartus sen Inimeße Süddame pæle. (Müller 1603)
‘Kui sina nüüd mitusada kuldnat või jne tahaksid surevale inimesele anda ja tõotaksid talle, mis ta süda eales soovib, siis ometi jääb surmakartus inimese südamele.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,03
18. sajandil – 0,00

Kirjandus

• Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.