Vana kirjakeele sõnastik

ertsingel

Sõna ertsingel ’peaingel’ on mitmes oma teoses kasutanud Heinrich Stahl (1637, 1638, 1641). Tegu on alamsaksa või saksa laenuga (nt alamsaksakeelses 1533. a välja antud Lutheri Piiblis on peaingel Miikaeli kohta öeldud Ertzeengel (Jd 1:9); ülemsaksa vastav sõna kirjutatakse Erzengel).

Saksa keelde on Erzengel tulnud kreeka keelest (kreeka αρχάγγελος/arkhángelos); vt ↗arhingel. Kreeka tüvest ἀρχ(ι)- ’pea-, ülem-’ on kujunenud ka Arzt ’arst’ (EWD).

‘peaingel’

Temma issi se Jssand sahp öhe suhre södda kissendamisse / ninck se ErtzEngli hehle / ninck Jummala passuna kahs taiwast maha tullema (Stahl 1641)
‘sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast …’ (1Ts 4:16)

1637

semperrast laulame meije keickede Englide n. Ertzẽglide kahs (Stahl 1637)
‘seepärast laulame me koos kõikide inglite ja peainglitega’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,07
18. sajandil – 0,00

Vt ingel

Kirjandus

• EWD = Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache.