Vahetunnikorraldus

Kuidas õpiobjekti kasutada?

Koolipäev on struktureeritud tundideks ja tunniväliseks ajaks. Tunnivälisele ajale jääb õpilaste omavaheline kommunikatsioon, aga üha enam ka õppimine (mh läbi mängu, spordi jm tegevuste). Üks tunnivälise aja vorme on kindlasti vahetund, mida omakorda mõjutab ruum: kus saab istuda, kus saab koguneda, milliseid tegevusi saab mugavalt teha, kas saab õue minna, kus süüakse, kus saab omaette olla jne.

Videolõikudes on Viljandi gümnaasiumi näitel võimalik jälgida kooli erinevaid tunnivälise aja ruumilahendusi ning kuulata direktori intervjuud, kes selgitab ruumi ja koolipäeva vaheliste seoste funktsionaalsust. Eraldi lõikudena on välja toodud koolis kriitilise tähtsusega ruumid, mille puhul tahame inspireerida vaatajat arutlema erinevate kooliruumide funktsionaalsete võimaluste üle. Lühilõikude juures on märkamisülesanded.

Lisaks võiks järgnevatele videonäidetele toetudes arutleda, kui pikk võiks olla aeg, kus õpilased on koolis, aga ei ole tunnis.