Vahetunnikorraldus

Märkamisülesanded eri kooliruumide kohta

orange-sticker-badges-090-icon.pngÜlesanne 1:

  • Milliseid tegevusi ja suhtlusformaate soodustab tugitoolide ja laudade esialgne paigutus?
  • Kuidas kasutaksite esimeses plaanis nähtud paigutust õppetööks ja kuidas omavaheliseks suhtlemiseks?
  • Võrrelge toolide ja laudade algset paigutust sellega, kuidas õpilased neid reaalselt kasutavad. Milliseid erinevusi märkate esialgse kujunduse ja reaalse rakenduse vahel?
  • Tehke ettepanekuid koridori ümberkujundamiseks erinevatest vajadustest lähtuvalt!

http://www.uttv.ee/naita?id=18349

orange-sticker-badges-090-icon.pngÜlesanne 2:

Gümnaasiumiõpilased maksavad oma toidu eest ise, olles seega kohviku kliendid.

  • Leidke intervjuust ja sööklaruumist elemente, mis annavad märku õpilaste ja õpetaja autonoomia austamisest.
  • Kuidas on söökla/kohvik eristatud ülejäänud aatriumist? 

http://www.uttv.ee/naita?id=18354

orange-sticker-badges-090-icon.pngÜlesanne 3:

  • Millistest väärtustest lähtudes on rajatud Viljandi gümnaasiumi tualetid?
  • Millist positiivset ja millist negatiivset mõju võib kooliperele avaldada see, et tualettruumid on kõigile ühised?

http://www.uttv.ee/naita?id=18355