Vahetunnikorraldus

Olemise ja õppimise kohad

Põhiline pedagoogiline kontseptsioon, millest ühisruume kujundades on lähtutud, on vajadus mitmekesistada õppetööd ning tuua see osaliselt klassiruumist välja. Seda kontseptsiooni toetab näiteks asjaolu, et kooli raamatukogu on ligipääsetav kogu päeva jooksul, kusjuures raamaturiiulite lähedal on olemas ka töölauad, mis võimaldavad raamatutega mugavalt töötada. Avatusega võib siinkohal kaasas käia oht, et mõne õpilase jaoks võib see keskendumise keerukaks muuta (palju liikumist ja visuaalseid ärritajaid ümberringi; vaikuse tsooni puudumine). Kuigi avatud ruum võib pisut probleemne olla individuaalset keskendumist nõudvaks õppimiseks, soodustab see siiski tugevasti sotsiaalset õppimist – koostööd, rühmaarutelusid, läbirääkimisi, ühiseid probleemilahendusi jms. Avatud ruum võimaldab õpilastel tunnetada kooli kui paika, kust nad ei pea tundide lõppedes ära minema, vaid kuhu nad võivad jääda ka oma koduülesandeid tegema.

Õpilaste kasutuses on aatriumi astmestik, mis võimaldab erinevate vajaduste rahuldamist. Mõeldud on niihästi mugavusele (padjad ja lauakesed) kui vajadusele saada kasutada elektrit (pistikupesad seadmete laadimiseks), loodud on ka ligipääs internetile. Samas on astmestik piisavalt avar, et võimaldada õpilastel leida soovitud distants kaasõpilastest. Astmestik loob piisavaid valikuvõimalusi hea liikumisvõimega õpilastele, piirates samal ajal nende valikuid, kes näiteks trepist liikudes vajavad tuge.