Vahetunnikorraldus

Kokkuvõttev ülesanne

orange-sticker-badges-090-icon.png
 1. Vaadelge oma lähimat kooliruumi kriitiliselt. Kuidas see vastab õpilaste ja õpetajate järgmistele vajadustele:
  • vajadus olla omaette
  • vajadus suhelda tähtsate lähedastega
  • vajadus töötada privaatselt
  • vajadus töötada rühmas
  • vajadus pääseda ligi informatsioonile
  • füüsilised vajadused
 2. Milliseid väärtusi toetab teile kõige lähem kooliruum? 
 3. Milliste tunnuste alusel eraldab teile lähim kooliruum kooliperet (vanus, klass, sugu, roll koolis vms)? 
 4. Missuguseid tervislikke valikuid soodustab teile lähim kooliruum?
 5. Milline informatsioon on teile lähimas kooliruumis vahetundide ajal kättesaadav õpilastele ja õpetajatele? Analüüsige nii visuaalset kui auditiivset informatsiooni ja andke hinnang selle vajalikkusele.
 6. Leidke endale lähimast kooliruumist näiteid selle kohta, kuidas ruumikujunduslikud võtted välistavad vajaduse verbaalsete käskude ja keeldude järele.