Vahetunnikorraldus

Avaleht

vahetund.pngAutorid: Kadri Ugur (analüüs), Eleri Lõhmus (kaameratöö ja montaaž), Inga Kukk (õpiobjekti teostus)

Õpiobjekti maht: 0,15 EAP

Õpiobjekti eesmärk ja sihtrühm

Õpiobjektis käsitletakse koolikeskkonna ruumi- ja ajakorralduse mõju kooli õpetajate ja õpilaste tegevusele ja suhtlusele, kooliruumide funktsionaalsust ning ruumikorralduse võimalusi väärtusarenduses.

Õpiobjektiga on oodatud tutvuma nii õpetajakoolituse üliõpilased kui ka koolijuhid ja tegevõpetajad.

Salvestatud õpiolukord või õpikeskkond vms võimaldab virtuaalselt kokku tuua erinevad kogemused (eri õpetajate tunnid, eri koolide ruumid, erinevad õpikäsitlused), mis rikastavad meie arusaama hea pedagoogilise praktika mitmekesisusest. Videonäidete eesmärk on suunata õppijat märkama erinevaid õppeprotsessi ja õpikeskkonna aspekte (nt ruumipaigutus, kujunduslikud võtted, ruumi ja suhtluse seosed jms). Tavaolukorras toimivad kõik need aspektid korraga ning nende koostoimet on keeruline hoomata ja teadvustada.

Õpiväljundid

Õpiobjekti läbitöötanu:

  • teadvustab õppekeskkonna ruumi- ja ajakorralduse erinevaid aspekte ning seostab neid õppe eesmärkidega
  • oskab videonäidete põhjal analüüsida kooliruumide funktsionaalsust ning mõju suhtlusele
  • analüüsib näidetele toetudes oma lähimat kooliruumi õpilaste ja õpetajate vajaduste ja valikute ning väärtusarenduse seisukohalt.

Õpiobjektis esitatud videolõike saab korduvalt vaadata, niiöelda aega edasi-tagasi kerida, ning panna tähele ja analüüsida detaile, millest pedagoogiline praktika koosneb. Videonäidetele lisaks esitatud teoreetiline materjal loob tausta, küsimused, eneseanalüüsi- ja märkamisülesanded võimaldavad õppijal arendada oma märkamis- ja refleksioonioskusi ning siduda õpitavat oma pedagoogilise praktikaga.

Tartu, 2013