Seksuaalvägivalla avaandmed

Andmed pärinevad Tartu Ülikooli seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste andmebaasist (Tartu Ülikooli eetikakomitee luba 294/T-8, 17.06.2019) ja arvjoonised on loodud Tartu Ülikooli arengufondi eksperimentaalarengu projekti raames 2021-2022. Andmeid uuendame järjepidevalt. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustest loe siit.