Seminar "Eesti Geoloogiateenistuse moodustamine"

MAREK logo

Tartu ülikooli maapõueressursside arenduskeskus (MAREK)

kutsub kõiki huvilisi seminarile

 

Eesti Geoloogiateenistuse moodustamisest

11. aprillil 2017 kell 12:15

Tartus, TÜ Chemicum, Ravila 14a, aud. 1019.

 

 Seminari on võimalik järelvaadata siit!

 Päevakorras:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Kalev Kallemets ning Geoloogiateenistuse (EGT) käivitamist koordineeriv Alvar Soesoo tutvustavad EGT moodustamise käiku ning planeeritavaid tegevusi seoses teenistuse moodustamisega 2017. aastal.

Geoloogiateenistuse eesmärkide teostumiseks on oluline tõhus ja avatud koostöö ülikoolidega, sellega seoses palutakse kõigil aktiivselt kaasa mõelda ja öelda ning panustada oma ideedega EGT edukama alguse nimel.