Keskkonnasotsioloogia

 

Bakalaureuse,-magistri,- ja doktoritööd:

2016

Liiv, Katre. Kurtna maastikukaitseala huvirühmade suhtluse kitsaskohad. Tallinn, 2016. 63 l. Juhendajad: K.Tampere, K.Orru, J.Terasmaa.

 

2014

Kuslap, Anna-Liisa. Kohalike omavalitsuste motiivid uuringu- või kaevandamisloa andmisest keeldumiseks Eesti paekivi maardlates. Tartu, 2014, 89 l.  Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau, K. Orru. M 135