M A R E K

Geokeemilised uuringud

Bakalaureuse,-magistri,- ja doktoritööd:

2015

Lang, Liisa. Baculate shell structure in Early Palaeozoic linguliform brachiopods. PhD thesis. Tartu, 2015, 114 p. Juhendajad: T.Meidla, I. Puura. 40. 

Joosu, Lauri. Petrography and the rare earth element composition of apatite in 2 Ga Onega and Pechenga basins, Russia: the environmental settings for phosphogenesis. PhD thesis. Tartu, 2015, 94.p. Juhendaja: K. Kirsimäe, A. Lepland. 39.

2014

Hantson, Raily. Sulfiidne mineralisatsioon Kärdla kraatri valli kirdeosas. Tartu, 2014, 30 l.  Juhendaja: M. Gaškov. 621.

Sepp, Liina. Eesti tulekivi arheoloogiliste leidude keemiline koostis – võimalus päritolu määramiseks. Tartu, 2014, 32 l. Juhendaja: P. Somelar. 629.

2013

Gaškov, Mart. Sfaleriidi mineralisatsioon Kalana hüdrotermaalsete soonte lõhetäidetes. Tartu, 2013, 25 l. Juhendajad: K. Kirsimäe, M. Gaškov. 614.

Nezdoli, Jekaterina. Stabiilsete süsinikuisotoopide koosseisu muutused Porkuni lademe paljandites. Tartu, 2013, 58 l. Juhendaja: T. Meidla. 618.

Soomer, Sigrid. EL6 enstatiitkondriitide geokeemia ja mineraloogia – Pilistvere meteoriit. Tartu, 2013, 36 l. Juhendaja: K. Kirsimäe. 619.

Torp, Rauno. Keemilise murenemise ilmingud Islandi erivanuselistes basaltsetetes laavavooludes. Tartu, 2013, 31 l. Juhendajad: P. Somelar, S. Liivamägi. M 130

Sepp, Holar. Holotseeni paleokeskkonna muutused Loode-Eestis järvesetete stabiilsete isotoopide ja jälgelementide põhjal Turvaste Valgejärve läbilõikest. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2013, 46 l. Juhendajad: L. Laumets, K. Sohar. M 133

2012

Maala, Lennart. Viljandi lossimägede sanitiintrahhüüdi mineraloogilis-petrograafiline kirjeldus ja päritolu uuring. Tartu, 2012, 17 l. Juhendaja: J. Kirs. 606.

Üpraus, Kärt. Infrapunaspektroskoopia kasutamine Zaoneega kihistu fosfaatide iseloomustamiseks. Tartu, 2012, 36 l. Juhendaja: L. Joosu. 610.

2011

Kreitsmann, Timmu. Hüdrotermaalsest mineralisatsioonist Neugrundi impaktbretsades. Tartu, 2011, 24 l. Juhendaja: J. Kirs. 595.

KONTAKT
MAREK, Ravila 14a, 50411, Tartu
Riho Mõtlep
riho.motlep(ät)ut.ee
tel: 7376689