vliider

Sõna vliider 'leeder' on pärit põhjasaksa murretest (vrd põhjasaksa Flieder). Alates 18. sajandist on sama sõna ülemsaksa kirjakeeles üldistunud sireli tähenduses, kuid nt Fliedertee tähendab ikka 'leedriõietee' (DWDS). Võib ka olla, et sõna oli eesti keeles tuntud juba varem alamsaksa keele kaudu (vrd keskalamsaksa vlēder, vlieder).

Eestikeelsetes tekstides on sõna vliider kasutanud 1760. aastatel August Wilhelm Hupel. Hilisemates väljaannetes esineb juba lihtsustunud konsonantühendiga tänapäevane ↗leeder.

Tähendused ja näitelaused

'leeder'

Kui sul olleks kaddaka ehk wlidri moos jure panna, siis olleks weel parrem. (Hupel 1766)
'Kui sul oleks lisandiks kadaka- või leedrimoos, siis oleks veel parem.'

Sõnaühendid

vliidrimari

Need Wlidri marjad on ka wägga head, kui neid korjatakse kui nemmad öiete walmis on, (agga nemmad ei sa naljalt meie Ma sees walmis,) ... (Hupel 1767)
'Ka leedrimarjad on väga head, kui nad päris valmis on (meie maal nad pidem ei saa valmis) ...'

vliidrimoos

Kui sul olleks kaddaka ehk wlidri moos jure panna, siis olleks weel parrem. (Hupel 1766)
'Kui sul oleks lisandiks kadaka- või leedrimoos, siis oleks veel parem.'

vliidripuu

Kui teile olleks Wlidri-pu öised, siis woiks neid prukida sellesamma wisiga ... (Hupel 1767)
'Kui teil oleks leedripuu õisi, siis võiks neid samamoodi tarvitada ...'

Esmaesinemus

1766

Se pu mis saksad Holundri ehk Wlidri puuks nimmetawad, on keigeparrematte ja kallimatte pude seltsist, hädda agga et on kassinaste neid meie Ma sees leida. (Hupel 1766)
'See puu, mida saksad holundri- või leedripuuks nimetavad, on kõige paremate ja kallimate puude hulgast, aga häda on selles, et meie maal on neid vähe leida.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Thor Helle 1732

Hupel 1818

wledri pu Hollunderbaum, ls[Liivimaal] Flieder †[saksa laen], r.[Tallinna k] d.[Tartu k]

Wiedemann 1893

wlēder G. wlēdri = lēder.
wlīder, G. wlīd’ri, wlīderi = wlēder, lēder.
lēder G. lēd’ri (wlēder, wlīder), lēd’ri-pū schwarzer Flieder, Hollunder (Sambucus nigra L.).

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,07

Vormistik

a.om.
   18. saj wlidri

Teemad: saksa laen, alamsaksa laen, sõnaalguse konsonantühend
Kirjandus
•DWDS = Flieder, bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, abgerufen am 23.09.2020.
Sisu viimati muudetud 23/09/2020
Külli Prillop