Vana kirjakeele sõnastik

veerima

Veerima ’tähthaaval lugema’ on mugandatud variant alamsaksa sõnast bōkstavēren ’veerima’. Kasutusel oli ka selle sõna pikem kuju ↗pookstaveerima. Näiteks Anton Thor Helle grammatika (1732) näidisdialoogides on kasutatud kord üht, kord teist sõnakuju.

19. sajandi sõnastike andmeil oli Põhja-Eestis tarvitusel ka veeritama ’veerides lugeda laskma’. Tekstides seda tuletist esile ei tule.

Veerima oli esialgu kasutusel nii e– kui i-tüvelisena, st langes kokku vana omasõnaga ↗veerema ’pööreldes liikuma’. Sellest kokkulangevusest on sündinud väljend (laulu)viisi veeretama.

Vt ka buhstabeerima.

P. Jooks loewad kokko? B. Ei weel mitte, werewad alles. (Thor Helle 1732)
‘Õpetaja: Kas juba loevad kokku? Talupoeg: Ei, veel mitte, veerivad alles.’

1732

P. Jooks loewad kokko? B. Ei weel mitte, werewad alles. (Thor Helle 1732)
‘Õpetaja: Kas juba loevad kokku? Talupoeg: Ei, veel mitte, veerivad alles.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730

werima buchstabiren


Thor Helle 1732


Hupel 1818

weritama (a, i, t, da) buchstabieren lassen. r.[Tallinna k] buchstabieren werema, werima, poled sannad luggema, poli sanno wälja hüüdma, pohkstawid od. tähhed kokko pannema. r.[Tallinna k] tähte möda od. perrä luggema. d.[Tartu k]


Wiedemann 1893

wērima, -in, ida buchstabiren, abgebrochen sprechen, fig. deuten, ausdeuten, einen Sinn geben,
hakkas oma lugu wērima er fing an seine Geschichte abgebrochen zu erzählen,
tēlegrahw wērib der Telegraph spielt,
wērib sõnu er spricht mit Nachdruck (die einzelnen Wörter betonend),
mis selle jutu sēs tuleb paremine wērida (O)[Saaremaal] was man in dieser Geschichte besser zu deuten hat, wem man eine bessere Wendung geben muss,
nime- wērimine Buchstabirmethode.
wērimizi mit Bedacht. wēritama, -tan, -tada buchstabieren lassen,
wēritan temale ābitsat ich buchstabiere ihm vor, lasse ihn buchstabieren, wīzi wēritama eine Melodie, ein Lied spielen oder singen.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,01

kindel kv, mitm 3. pööre
18. saj werewad