oftalmist, oftalmoloogia

Laensõna oftalmist ’silmaarst’ leidub ühes 16. sajandi lõpul Tartus välja antud tunnistuses (RA, EAA.995.1.238, l. 445–446). Tekst on kirjutatud ajal, mil ülemsaksa keel hakkas asjaajamises alamsaksa keelt välja tõrjuma. Oftalmist võib olla võetud nii alam- kui ka ülemsaksa keelest (Ariste 1981: 107). Sõna ise on algselt kreeka päritolu.

Rohkem seda sõna eestikeelsetes allikates teadaolevalt ei leidu. Wiedemanni sõnastikus (1893, aga mitte 1869) on siiski esitatud neologismina oftalmoloogia.

Tähendused ja näitelaused

'silmaarst'

Kuÿ se auwusts ninck v̈lle tedje kywÿ hend silmade leÿkitaÿa Optalmist hywu ninck Reÿede artzte, Issande Sigismundus Awerbac[.] neÿe ehen ohm olnut, (Tunnistus 1589)
'Kui austatud ning üliteadja kivi ja silmade lõikaja oftalmist, ihu- ja haavaarst isand Sigismundus Awerbach meie ees on olnud ... '

Esmaesinemus

1589 (käsikirjas)

Kuÿ se auwusts ninck v̈lle tedje kywÿ hend silmade leÿkitaÿa Optalmist hywu ninck Reÿede artzte, Issande Sigismundus Awerbac[.] neÿe ehen ohm olnut, (Tunnistus 1589)
'Kui austatud ning üliteadja kivi ja silmade lõikaja oftalmist, ihu- ja haavaarst isand Sigismundus Awerbach meie ees on olnud ... '

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

oftalmolōgia G. oftalmolōgia Ophthalmologie. [neologism]

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 4,01
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Vormistik

a.nim.
   16. saj optalmist

Teemad: alamsaksa laen, ülemsaksa laen, lõunaeesti keel, rahvusvaheline sõna, 19. sajandi neologism
Kirjandus
•Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
•Reiman, Villem 1902. Ein altestnisches Schriftdenkmal aus dem 16. Jahrhundert. – Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1901. Jurjew (Dorpat), lk 185–195.
Sisu viimati muudetud 22/11/2020
Külli Prillop