Vana kirjakeele sõnastik

holster

Laensõna holster ’kabuur, püstolitasku’ on esitatud Johann Hornungi grammatikas 1693. aastal. Muudes vanades eestikeelsetes allikates seda sõna teadaolevalt ei leidu.

Holster võib olla laenatud saksa keelest (saksa Holster, vanemas keeles ka Hulfter, vt DWDS). Keskalamsaksa keeles oli kasutusel hulfte (ka hulfter, holfter; vt Schiller, Lübben 1876). Helgi Liin on sõna holster leidnud ühest 18. sajandi teisel poolel välja antud breemeni-alamsaksi sõnastikust ja peab seega võimalikuks, et tegu on alamsaksa laenuga (vt Liin 1967: 48).

Versuch eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs, Theil II, Bremen 1767, lk 652

Versuch eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs, Theil II, Bremen 1767, lk 652

1693 (grammatikas)

Holster / ein Holffter / G. Holstri / Acc. sing. Holstrid / Acc. pl. Holstriid. (Hornung 1693)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

Kirjandus

• DWDS = Holster, bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache.
• Schiller, Karl; Lübben, August 1876. Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Zweiter Band G–L. Bremen: Kühtmann.
• Liin, Helgi 1968. Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17. sajandi eesti kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 13. 1967. Tallinn: Eesti Raamat, 47–69.