Vana kirjakeele sõnastik

huupaapima

Tänapäeva kirjakeelest ning ka murretest puuduv huupaapima ’raiskama, pillama’ esineb vana kirjakeele materjalideski ainult ühel korral – Joachim Rossihniuse lõunaeestikeelses evangeeliumide ja epistlite raamatus (1632).

Sõna päritolu pole teada. On küllalt tõenäoline, et esiosa huup– on seesama, mis setukeelses liitsõnas huupilaul (vt SESS) ja ehk ka Karksi murrakust üles märgitud sõnas uupmääru ~ umbmääru ’huupi’ (vt VMS). Sõnale aapima ei leia aga tähenduse poolest sobivaid vasteid murretestki. Kui Karksi uup– ja umb– on sama algupära (vrd keskalamsaksa um ~ umme ~ umbe ’ringi’), siis võiks ka aapima olla ambima variant. Keskalamsaksa keeles oli verb ampeln, mille tähendust August Lübben (1888) on seletanud nõnda: „innukalt käsi-jalgu liigutama, nagu lapsed teevad, kui nad midagi tahavad; innukalt millegi poole püüdlema.“ Seejuures võis niisugune rabelemine olla asjatu (Pfeifer 1993). Ülemsaksa keeles on ampeln kasutusel kujul hampeln (siit ka Hampelmann). Huupaapima võiks siis olla mugandus verbist umbampeln, mis kokkuvõttes tähendaks ’sihitult, ent innukalt midagi saada püüdma’, seostudes nii ka tähendusega ’raiskama, pillama’.

Ninck ei mitte kauwa perrast, hagges se nohremb Poick se kihke omma ütte koggo, ninck letz kaugelle wöra mah sisse, ninck sähl huhpahpis temma kihck omma hüwe erra. (Rossihnius 1632)
‘Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale, ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult’ (Lk 15:13)

1632

Ninck ei mitte kauwa perrast, hagges se nohremb Poick se kihke omma ütte koggo, ninck letz kaugelle wöra mah sisse, ninck sähl huhpahpis temma kihck omma hüwe erra. (Rossihnius 1632)
‘Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale, ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult’ (Lk 15:13)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,01
18. sajandil – 0,00

minevik, ains. 3. pööre
17. saj huhpahpis

Kirjandus

• Lübben, August 1888: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. (Nach dem Tode des Verfassers vollendet von Christoph Walther.) Norden und Leipzig: Diedr. Soltau’s Verlag.
• Pfeifer, Wolfgang jt 1993. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache
• SESS = Eva Saar, Paul Hagu, Inge Käsi, Maeve Leivo, Hanna Pook ja Karl Pajusalu, Seto eripäraste sõnade sõnaraamat.
• VMS = Toim. Valdek Pall. Väike murdesõnastik.