hassee, hasseerima

Tegusõna hasseerima ’(liha) hakkima’ tõi eesti kirjakeelde Johann Lithander oma kokaraamatutõlkega (1781). Hasseerima esineb Lithanderil ainult toitude nimetustes ja seetõttu ainult vormis hasseeritud, valmistamisjuhendites kasutab ta ikkagi tuttavat sõna hakkima.

Algselt on hasseeritud pärit prantsuse keelest ja ka Lithanderi kokaraamatu saksakeelsetes toidunimetustes on prantsuspäraselt hachirt (sõna keskel ch, mitte nagu praeguse saksa keele haschieren; samuti on ka kokaraamatu rootsikeelses originaalis prantsuspäraselt hacherat).

Hasseeritud lihast valmistatud toit on hassee (prantsuse haché) – samuti Lithanderi poolt eesti keelde mugandatud sõna.

Tähendused ja näitelaused

hassee 'hakkliha(roog)'

Hassee Kannast ehk Kalkunist. (Lithander 1781)
'Kana või kalkuni hassee'

hasseerima '(liha) hakkima'

Hasseritud tedred. Prae essite need tedred, ja leika siis keik lihha rinna peält ärra, hakki sedda rinna-lihha penikesseks nero-raswa, ja nattoke pekkiga, ja segga sedda siis ärra 4 munna, sola, Pipra, penikesseks hakkitud sibbula, nattokesse Passilika, ning riwi-leiwaga, mis rösa pima sees on leotud. (Lithander 1781)
'Hasseeritud tedred. Prae kõigepealt tedred ja lõika siis kõik rinnaliha ära, haki see peeneks neerurasva ja natukese pekiga, siis sega see kokku 4 muna, soola, pipra, peeneks hakitud sibula, natukese basiiliku ning riivleivaga, mida on rõõsas piimas leotatud.'

Esmaesinemus

1781

Haseritud ehk hakkitud Ragu härja lihhast. (Lithander 1781)
'Hasseeritud ehk hakitud raguu härjalihast'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

hassērima, -rin. -rida haschiren (in der Kochkunst). [neologism]

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,20

Vormistik

a.nim.
   18. saj hassee

tud-kesksõna
   18. saj hasseritud, haseritud

Teemad: saksa laen, prantsuse laen
Sisu viimati muudetud 05/03/2023
Külli Prillop