Vana kirjakeele sõnastik

paader

Sõna paader ’habemeajaja-kirurg’ on oma sõnastikus esitanud Heinrich Göseken (1660), aga selliste saksa sõnade loendis, mis on sakstega vähem kokku puutuvatele eestlastele võõrad, mistõttu soovitab Göseken neid sõnu eestikeelses tekstis pigem vältida. Paader’i saksa vaste on Bader. Sama sõna oli olemas ka keskalamsaksa keeles (vt Lasch, Borchling 1956).

Göseken on sõna paader korranud ka oma sõnastiku põhiosas, lisades nüüd veel sünonüümi kupulaskja, kuigi kupulaskmine oli vaid osa paadri ülesannetest. Paader pidi lisaks habemeajamisele oskama pisikirurgiat, mädast kirurgiat, kupupanekut, aadrilaskmist jms.

Vanades eestikeelsetes tekstides sõna paader teadaolevalt ei leidu.

1660 (sõnastikus)

Bader / Pader / i. (Göseken 1660)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Bader / Pader / i. [saksa sõna] Bader / Pader / padrist / kuppe laskja.


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

Kirjandus

• Agathe Lasch, Conrad Borchling 1956. Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Erster Band (A–F/V). Fortgeführt von Gerhard Cordes. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag.
• Liin, Helgi 1968. Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17. sajandi eesti kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 13. 1967. Tallinn: Eesti Raamat, 47–69.