buhstabeerima

Buhstabeerima 'veerima' on saksa keelest üle võetud sõna (vrd saksa buchstabieren), mis leidub ühel korral Johann Christian Quandti tartukeelses tekstis (1776).

Tavalisem sõna selles tähenduses oli alamsaksa laen ↗pookstaveerima, mugandatult ↗veerima.

Tähendused ja näitelaused

'veerima'

Se päle and Jummal tälle weel ennämb himmo, et temmä ka Katekismusse selletämist nink neid tunnistussi nida buhstabeer nink luggi. (Quandt 1776)
'Selle peale andis Jumal talle veel enam himu, et ta ka katekismuse seletust ning tunnistusi nõnda veeris ja luges.'

Esmaesinemus

1776

Se päle and Jummal tälle weel ennämb himmo, et temmä ka Katekismusse selletämist nink neid tunnistussi nida buhstabeer nink luggi. (Quandt 1776)
'Selle peale andis Jumal talle veel enam himu, et ta ka katekismuse seletust ning tunnistusi nõnda veeris ja luges.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,01

Teemad: saksa laen
Sisu viimati muudetud 17/08/2021
Külli Prillop