Vana kirjakeele sõnastik

helli

Omadussõna helli tähenduses ‘püha’ puudub kõigist vanadest sõnastikest. Tekstideski on seda kasutatud vaid ühel korral: 1535. aastal trükitud Simon Wanradti katekismuses, mille tõlkis eesti keelde tol ajal Tallinna Püha Vaimu kiriku õpetajana teeninud Johann Koell. Samas tekstis esineb ka sõna ↗püha.

Tõenäoliselt on helli laenatud saksa või alamsaksa keelest, vrd saksa heilig ‘püha’, alamsaksa hillich ‘püha’. Häälikuliselt mugandatud kuju osutab, et sõna võis olla kasutusel ka Tallinna eestlaste kõnepruugis.

‘püha’

Nynck nynda lebby te[me] [he]llyn sündmen / lehan / [ninck] weren / meddy / lehan we[ren] nynck sundmen / p[öhitzen]üt [on] oykex / ninck puchtax [tehnut] / tema Issan palgken [eddes] / (Koell 1535)
‘Ning nõnda, läbi oma püha sündimise, liha ning vere [on Jeesus Kristus] pühitsenud ning õigeks ja puhtaks teinud Isa palge ees meie liha, vere ning sündimise.’

1535

Nynck nynda lebby te[me] [he]llyn sündmen / lehan / [ninck] weren / meddy / lehan we[ren] nynck sundmen / p[öhitzen]üt [on] oykex / ninck puchtax [tehnut] / tema Issan palgken [eddes] / (Koell 1535)
‘Ning nõnda, läbi oma püha sündimise, liha ning vere [on Jeesus Kristus] pühitsenud ning õigeks ja puhtaks teinud Isa palge ees meie liha, vere ning sündimise.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 4,02
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

a.om.
16. saj hellyn