aadler*

Sellest sõnaartiklist puudub veel info sõna aadler 'kotkas' kasutuse kohta tekstides.

Vaadata saab esinemust sõnastikes (sh käsikirjalistes, seni avaldamata sõnastikes).

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Adler / Adler / i. [saksa sõna]

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Aadler. genit. i. der Adler. [saksa laen]

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Adler, i. Adler.

Hupel 1818

aadler, i, der Adler. +.[saksa laen] selt.[harva] r.[tallinnakeelne] d.[tartueelne]

Wiedemann 1893

ādler G. ādleri Adler (als Wappen).
Sisu viimati muudetud 26/05/2022
Külli Prillop