Rasestumisvastased meetodid

Viljaka perioodi arvestamise meetodid

Viljaka perioodi arvestamist kasutatakse kalendrimeetodi puhul, mida võib kombineerida teiste subjektiivsete (ovulatsiooniaegne valu, menstruatsiooni lähenemisele viitavad tunnused) või ovulatsioonile kaudselt viitavate kliiniliste või biokeemiliste tunnuste arvestamisega (kehatemperatuuri mõõtmine, emakakaelasekreedi muutuste jälgimine, suguhormoonide määramine).

Viljaka perioodi arvestamine nõuab teadmisi füsioloogiast ja partnerite head koostööd (nn viljakatel päevadel seksuaalvahekorrast hoidumine). Ei sobi neile, kel on ebaregulaarne menstruatsioon.

Viljaka perioodi arvestamist kasutab ka viljakusmonitor. Hoolimata oma kaasaaegse nutika seadme välimusest, on tegemist ajaloolise viljakate päevade arvutamise meetodiga, mis on ebatõhus rasedusest hoidumise meetod. Korrektsel kasutamisel koos temperatuuri mõõtmisega on soovimatuid rasedusi küll palju vähem, kuid see eeldab täiesti regulaarset menstruatsioonitsüklit.

Viljakate päevade meetodit kasutati siis, kui kaasaaegsed rasestumisvastased meetodid ei olnud kättesaadavad ning kahjuks ei saa selle abil usaldusväärselt viljakust kontrollida.

Kõrvaltoimed

… puuduvad.

Eelised ja puudused

Meditsiinilised riskid puuduvad. Nende meetodite peamiseks eeliseks on see, et hoides ära rasedusi, hoiavad nad ära ka sellega seotud riske. Puuduseks on vähene tõhusus (sõltuvalt kasutajast rasestub aasta jooksul 5-25 naist 100st) ja ebamugavused kasutamisel. Meetod on odav (va hormoonide määramiseks mõeldud testid).

Vastunäidustused

… puuduvad, kuid viljaka perioodi arvestamise meetod ei sobi neile, kel rasedus on kindlasti soovimatu või halvendaks mõne haiguse kulgu.

Viljakus taastub

… kohe pärast kasutamise lõpetamist.

Kaitse HIV/STLI eest

… puudub.