Rasestumisvastased meetodid

Depoosüst

1Eestis on müügil ainult süstitav dihüdromedroküprogesteroonatestaati sisaldav depoopreparaat (Depo-Provera), mida turustatakse ühekordses ettevalmistatud ravimiannusega süstlas. See on väga kõrge tõhususega ja üks ohutumaid vahendeid, mille toime püsib kolme kuu jooksul.

Kõrvaltoimed

Depoosüsti toimel tekivad sageli menstruatsioonitsükli häired, mis on ebameeldivad, kuid mitte tervisele ohtlikud. Tüüpiliselt esineb selliseid häireid rohkem kasutamise alguskuudel ja enamasti pärast 3-6-kuulist tarvitamist jääb menstruatsioon üldse ära, mis võib olla soovitav kõrvaltoime. Osadel kasutajatel võib esineda kehakaalu tõusu, keskmiselt esimesel kasutusaastal 2-3 kg. Depressiooni ja meeleolu muutusi täheldatakse depoosusti kasutajatel sagedamini, kuid ei ole teada, kas see on põhjustatud kasutajate endi eripäradest või meetodist endast. Harvaesinevalt on kirjeldatud kõrvaltoimetena ka peavalu, pearinglust, aknet, rindade tundlikkust ja tupekuivust.

Hüved ja riskid tervisele ja elukvaliteedile

Depoosüsti teadaolevad eelised:

 • Vahendi enda eelised:
  • väga tõhus vahend
  • mugav kasutada (kasutamine ei sõltu seksuaalvahekorrast; sobib neile, kel probleeme vahendi igapäevase kasutamise meelespidamisega)
  • pikaajalisel kasutamisel luu mineraalse tiheduse langus, kuid luumurdude risk ei suurene
 • Pole mõju hüübivussüsteemile – sobib kasutamiseks ka venoosse trombemboolia riskiteguritega naistele
 • Väheneb risk järgnevate haiguste tekkeks:
  • emakavähi risk väheneb
  • emakamüoomist põhjustatud sümptomid vähenevad
  • väikese vaagna põletikulise haiguse risk väheneb
  • aneemia risk  väheneb
  • emakavälise raseduse risk  väheneb

Depoosüsti teadaolevad riskid:

 • Depoosüsti üheks puuduseks on see, et kui süst juba tehtud, siis ei saa seda enam “tagasi võtta” – kolme kuu jooksul ravimi mõju ja võimalikud kõrvaltoimed kestavad.

Vastunäidustused

Depoosüstil on väga vähe vastunäidustusi – näiteks raske maksahaigus, rinnanäärmekasvaja, luuhõrenemine. Täpsemaid soovitusi annab meedik.

Viljakus taastub

… täielikult, kuid aeglaselt depoosusti kasutamise lõpetamise järgselt. Keskmine aeg peale meetodi kasutamise lõpetamist on 5,5 kuud.

Kaitse HIV/STLI eest

… puudub.