Rasestumisvastased meetodid

Steriliseerimine

Steriliseerimine on väga tõhus, kuid taaspöördumatu rasedusest hoidumise meetod, mis mõjutab viljakust, kuid mitte seksuaalelu või – võimekust.

Kõrvaltoimed

… puuduvad.

Eelised ja puudused

Peamine eelis on kõrge ja püsiv rasestumisvastane tõhusus ja kõrvaltoimete puudumine. Riskid on seotud peamiselt kirurgilise protseduuriga. Steriliseerimise kasuks otsustamisel tuleb teada, et meetod on pöördumatu – munajuhade või seemnejuhade läbitavuse taastamine pole tavaliselt võimalik.

Vastunäidustused

Peamine vastunäidustus on, kui naine või mees ei soovi sterilisatsiooni. Steriliseerimine peab olema rangelt vabatahtlik. Psühhiaatriliste haiguste ja eriti vaimse arengu mahajäämuse korral tuleb veenduda, et inimese tahe on kaalutud ja vabatahtlik.

Praegu Eestis kehtiva “Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse” (https://www.riigiteataja.ee/akt/925400) kohaselt võib täisealist teovõimelist isikut steriliseerida, kui esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest:

  • isikul on vähemalt kolm last;
  • isik on vanem kui 35-aastane;
  • rasedus ohustab naise tervist;
  • muud rasestumisvastased vahendid on vastunäidustatud;
  • isikul on oht saada raske vaimse või kehalise tervisekahjustusega laps;
  • isiku haigus või tervisega seotud probleem takistab lapse kasvatamist.

Viljakus

… taaspöördumatu meetod (pärast steriliseerimist lapsi saada pole võimalik).

Kaitse HIV/STLI eest

… puudub.