Rasestumisvastased meetodid

Sissejuhatus

Selles peatükis saate teada:

 • Miks tänapäeval kasutatakse rasestumisvastaseid meetodeid ja kas see on alati nii olnud?
 • Kas raseduste ja laste planeerimine on isiklik või ühiskondlik huvi?
 • Milline on ideaalne rasestumisvastane meetod?

Raseduse planeerimine – tänapäeva võimalus

Enamik inimesi soovib lapsi saada soovitud ajal ja see on oodatud ja rõõmus sündmus. Tänapäeval ei olda valmis selleks, et sünnitada 10-20 last, kes viljaka ea jooksul sündida võivad. Selleks, et lapsed sünniksid oodatuna ja soovituna, on võimalik rasedusi planeerida, kasutades tõhusaid rasestumisvastaseid meetodeid.

Rasestumisvastased meetodid ei ole ainult kaasaja väljamõeldis, kuigi enamik tänapäevastest rasestumisvastastest meetoditest võeti kasutusele alles vähem kui sada aastat tagasi. Juba muistsed egiptlased püüdsid leida vahendeid soovimatust rasedusest hoidumiseks, kasutades krokodillisõnniku, mee ja sooda segu tuppe asetamiseks, millel usuti olevat seemnerakkude vastane toime. Keskajal kasutati loomakelmetest, kalanahast või linasest riidest valmistatud kondoome – eeskätt selleks, et hoiduda toona levinud süüfilisest, kuid ka rasedusest.

Suurim murrang saabus eelmise sajandi kuuekümnendatel aastatel koos esimeste „antibeebipillidega” ning paljude arvates on see olnud koos vaktsineerimise ja antibiootikumide avastamisega üks eelmise sajandi kümnest tähtsamast abinõust elanikkonna tervise parandamisel. Alles seoses tõhusate rasestumisvastaste meetodite kasutuselevõtmisega sai tegelikkuses igaühele võimalikuks oma laste arvu ja sünniaja üle otsustamine. See tõi kaasa suured muutused ka senistes seksuaalsusega seotud hoiakutes ja ühiskonnaelus, sh mõlema sugupoole osaluses laste saamisel ja kasvatamisel.

Rasestumisvastased meetodid – kas isiklik või ühiskondlik huvi?

Ühest küljest tundub, et laste saamine ja mittesaamine on isiklik asi. Siiski, rasestumisvastased vahendid, mis laste saamist planeerida aitavad ning otsustamine nende kasutamise või mittekasutamise üle on pakkunud alati huvi ühiskonnas laiemalt. Ükski ühiskond ei ole ükskõikne oma järelkasvu suhtes. Ikka ja jälle on sündimus poliitiliste debattide teemaks ja vastavalt ühiskondlikule huvile püütakse seda reguleerida. Nt kuulutati pillid Nõukogude Liidus ohtlikeks ja neid sai kasutada vaid erandjuhtudel. Katoliku kirik on samuti asunud mitmete rasestumisvastaste vahendite kasutamise vastasele positsioonile. Vastupidiselt on Hiinas pikka aega kehtinud „ühe lapse” poliitika ja rasestumisvastaste vahendite kättesaadavuse suhtes on tõhusaid samme astutud. Sellised otsused mõjutavad inimeste isiklikku elu enam, kui me arvata oskaksime. Samas see selgitab, miks rasestumisvastaste meetodite suhtes esineb palju erinevaid vääruskumusi – kõike, mis on seotud laste saamise või mittesaamisega, vaadeldakse läbi erinevate hoiakute, uskumuste ja kogemuste prisma.

Tänapäeva arenenud ühiskondades on valdav seisukoht, et igal inimesel peab olema põhiõigus ja võimalus oma järglaste arvu ja sündimise aega planeerida. Seepärast peab ohutu rasedusest hoidumise võimalus olema kättesaadav kõikidele, kes seda vajavad – sõltumata soost, vanusest või mistahes muust inimesi eristavast tunnusest.

Ideaalne rasestumisvastane meetod

Inimeste vajadusetele igakülgselt vastav ideaalne rasestumisvastane meetod peaks olema:

 • 100% tõhus,
 • 100% pöörduva toimega, st soovi korral peaks olema võimalus ise lõpetada meetodi kasutamine,
 • 100% mugav (mitte seksuaalvahekorraga seotud),
 • 100% ilma kõrvaltoimeteta,
 • 100% kaitset andev seksuaalsel teel levivate nakkuste suhtes,
 • omama lisaks rasestumisvastasele toimele ka mingeid lisahüvesid,
 • pole vaja meedikut külastada,
 • on odav ja lihtsalt kättesaadav.

Tegelikkuses pole ideaalset rasestumisvastast meetodit olemas, sest igal meetodil on oma eelised ja puudused.

Õnneks on tänapäeval rasestumisvastaste meetodite valik väga lai. Kuigi asjatundja (arst või ämmaemand) saab pakkuda tõhusamat nõustamist (nt noorte nõustamiskeskuses, vt https://www.amor.ee/Noorte_noustamiskeskused), on vahendite kasutajatel hea teada põhilist rasestumisvastaste meetodite kohta – see aitab valida enda jaoks sobiva vahendi lähtuvalt oma vajadusest, võimalustest ja eelistustest.