MV digipädevuse õpivara

Meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse õpivara

 

Digipädevuse õpivara on esitatud meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse mudelit järgides seitsme teemana:

  1. Teadusinfo otsing
  2. Info töötlemine
  3. Teadussisu loomine
  4. Suhtlus digikanalites
  5. Isiklik digihügieen
  6. Küberturvalisus
  7. Digilahenduste kasutamine

Õpivara ülesehitus

Iga teema käsitlemine hõlmab kolme osa:

  1. Teema detailsem kirjeldus meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse mudelis.
  2. Teemaga seotud pädevuste detailsed kirjeldused meditsiiniteaduste valdkonna õppekavade lõikes.
  3. Teema õpivarad, mis hõlmavad nii valdkonnaüleseid kui ka spetsiifiliste erialade materjale.

Digipädevuse alusoskused

Ülaltoodud teemakäsitlused hõlmavad meditsiiniteaduste valdkonna spetsiifilisi aspekte. Kui vajad üldisemat digipädevuse-alast enesetäiendust, alusta palun digipädevuse alusoskuste leheküljelt.