Digipädevuse alusoskused

Digipädevuse alusoskused

 

Digipädevuse alusoskuste õpivara eesmärk on koondada materjale, mis toetavad digipädevuse teadvustamist, kujundamist baastasemel ja enesetestimist. Lehestiku koostamisel on lähtutud eelkõige üliõpilaste ja töötajate igapäevastest vajadustest, et kujundada ja täiendada üldist digipädevust ja ülekantavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid erialateadmiste ja -oskuste omandamiseks ja edasiandmiseks.

Materjalid on jagatud viie teema vahel, mis põhinevad Euroopa kodaniku digipädevuse raamistikul (DigComp) ja mida on kohandatud ülikooli konteksti jaoks. Need teemad on:

  1. Infokirjaoskus
  2. Identiteet, suhtlemine ja koostöö
  3. Looming ja autorikaitse
  4. Kaitstus
  5. Digilahenduste kasutamine

Et teha kindlaks oma digipädevuse tase, võib alustada enesetestist, mis aitab oma praeguseid teadmisi ja oskusi teadvustada ning suunab materjalide juurde, mis võiks praegust taset arvestades olla olulisimad: https://sisu.ut.ee/digipadevus/quiz/enesetest.