Šiaurės ir Baltijos regiono ekonominė integracija pasitelkiant užimtumą, inovacijas, investicijas ir prekybą – LIFT

Bendra informacija

Nuo 1990 m. Šiaurės ir Baltijos regiono integracija palaipsniui augo ir 2004 m. sulaukė naujo postūmio per ES plėtrą, suteikdama Baltijos piliečiams galimybę patekti į Švedijos (2004 m.), Suomijos ir Islandijos (2006 m.), Danijoje ir Norvegijoje (2009 m.) darbo rinkas. Nors daugelis teorijų, pavyzdžiui, Šiaurės ir Baltijos šalių, padeda suprasti regioninės integracijos procesų pobūdį ir potencialą, empiriniai įrodymai vis dar yra neišsamūs. Projekto tikslas – retrospektyviniu atžvilgiu ištirti ir įvertinti Šiaurės ir Baltijos regiono ekonominės integracijos galimybes per darbo jėgos migraciją, technologijų perdavimą, tiesiogines užsienio investicijas ir kapitalo judėjimą, bei tarptautinę prekybą. Tyrime bus nagrinėjamas tiek ligšiolinis regioninės integracijos poveikis, tiek jos keliami iššūkiai, tiek būsimos politikos perspektyvos. Tarpdisciplininis konsorciumas, įtraukiantis ekonomikos, tarptautinio verslo ir sociologijos narius, su kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodų taikymu įgalina daugialypį ekonominių ir socialinių procesų, susijusių su Šiaurės ir Baltijos regiono integracija, tyrimą. Išsamių darbdavių ir darbuotojų duomenų rinkinių panaudojimas galėtų padėti įvertinti integracijos poveikį, esant aukšto lygio šalių sanglaudai. Tyrime visų pirma bus nagrinėjama įvairių politinių pokyčių, darančių įtaką regioninei integracijai, pavyzdžiui, 2004 m. ES rytinė plėtra, įstatymų pakeitimai, turintys įtakos įmonėms ir asmenims, ir patekimo į rinką pokyčiai. Šios naujai įgytos žinios apie ekonominius ryšius Baltijos ir Šiaurės šalių regione bus panaudotos siekiant geriau suvokti Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir politinio bendradarbiavimo potencialą. Pramonės ir visuomenės suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas sklaidos procese užtikrins, kad politika būtų vykdoma.

EEA grants_logo

Projektą įgyvendina Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Projekto partneriai: Latvijos universitetas, Baltijos tarptautinis ekonominės politikos studijų centras Latvijoje, Tartu universitetas Estijoje ir Transporto ekonomikos institutas Norvegijoje.

Projektui įgyvendinti skiriama 998742.9 Eurų, Projekto kodas: LT08-1-ŠMSM-K01-008 (Sutarties Nr. S-BMT-21-7 (LT08-2-LMT-K-01-070)).

Projekto įgyvendinimo terminas: 2021-01-01 – 2023-12-31

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Daugiau informacijos apie programą galite rasti čia: www.eeagrants.org