6. Moolarvutused

Mool on keemikute jaoks väga oluline suurus. Selle teema läbimisel saad teada, mis on mool ning kuidas on ta seotud aineosakeste arvu, aine massi ning aine ruumalaga. Samuti õpid lahendama moolidega seotud arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite põhjal.