3. Anorgaaniliste ainete põhiklassid

Selles peatükis saad ülevaate anorgaaniliste ühendite maailmast: õpid tundma oksiide, happeid, aluseid ja soolasid. Pärast materjali läbitöötamist peaksid oskama ka aineklasside omavahelisi seoseid reaktsioonivõrranditena üles kirjutada. Samuti saad teada, mida kujutab endast pH ja kuidas selle järgi lahuse keskkonda määrata.